Hävinnyt rajamerkki

Rajamerkin\rajan paikan näyttäminen

Hävinnyt rajamerkki voidaan käydä merkitsemässä maastoon epävirallisella puupaalulla tai muulla merkillä alustasta riippuen. Rajamerkin\rajan paikan näyttäminen on epävirallinen toimenpide ja tehdään yleensä kun naapureiden välillä ei ole rajan paikasta riitaa tai rajamerkkiä ei ole tarve rakentaa pysyvästi.

Rajamerkin\rajan paikan näyttäminen tilataan puhelimitse tai käymällä kaupungintalon 2. kerroksessa.

Rajamerkin\rajan paikan näyttäminen laskutetaan käytettyyn aikaan perustuen. Normaalitapauksessa rajan näyttämiseen kuluu mittausyksiköltä n. 2 tuntia.

Rajankäyntitoimitus

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki halutaan pysyvästi merkitä maastoon tai tonttien välisestä rajan sijainnista on riitaa tai muuta epäselvyyttä, voidaan tontinomistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajan paikan määrääminen eli ns. rajankäyntitoimitus.

Asemakaavoitetulla alueella rajankäyntitoimitusta haetaan Kotkan kaupungilta (katso liite Kiinteistötoimitushakemus). Rajankäyntitoimituksen kustannukset veloitetaan hakijalta (katso hinta liitteestä Kiinteistötoimitusmaksutaksa).

Asemakaavoittamattomalla alueella rajankäyntitoimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta.

Lue lisää maanmittauslaitoksen sivustolta

Kiinteistötoimitushakemus

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Yhteystiedot

Kaupungintalo 2 krs.

Rajamerkin paikan näyttäminen

Mittauspäällikkö
Asmo Leskinen
p. 040 735 7131

Sijaisena
Maanmittausinsinööri
Jani Piirainen
p. 040 634 9858


Rajankäyntitoimitus

Toimitusinsinööri
Eeva Jääskeläinen
p. 040 530 7224