Myytävänä kaksi liiketonttia Sutelasta

Kotkan kaupunki myy hinta-/laatutarjouskilpailulla Kotkan Sutelassa sijaitsevat liiketontit. Rakentamattomat tontit ovat kaavassa liikerakennusten korttelialuetta.

Tontit sijaitsevat E18-moottoritien liittymässä, josta on noin tunnin matka Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Tontti 285-17-50-1 sijaitsee osoitteessa Mussalontie 2 ja sen pinta-ala on 13 825 m². Sille on kaavoitettu rakennussoikeutta 4 839 k-m². Tontin pohjahinta on 774 240 euroa.

Tontti 285-17-51-1 sijaitsee osoitteessa Pernoontie 1. Sen pinta- ala on 7 721 m² ja sille on kaavoitettu rakennussoikeutta 1 930 k-m². Tontin pohjahinta on 308 800 euroa.

Tarkemmat tiedot tonteista ja tarjousmenettelystä löytyvät tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä, jotka voi ladata tältä sivulta tai ne voi tilata kaupunkisuunnittelusta, p. 040 124 3305.

Tarjoukseen ei saa sisältyä ehtoja. Tarjouksessa huomioidaan tarjotun hinnan lisäksi mm. rakentamisen määrä ja laatu sekä hankkeen työllisyysvaikutus. Tarjouskilpailu on avoin. Tarjoajalta edellytetään kuitenkin kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisesta.

Tarjousaika alkaa 2.5.2017 ja tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Kotkan kaupungin kirjaamoon viimeistään 15.6.2017 klo 15.
Kuoren päälle tulee merkitä tarjouksen tekijä ja tunnus ”Sutelan tonttikilpailu”. Päätös rakentajasta ja tontin myynnistä tehdään mahdollisimman pian.

Kotkan kaupunki
Kaupunkisuunnittelu

 

Tarjouspyyntö ja sen liitteet PDF-muodossa:

Tarjouspyyntö

Tarjouslomake

Sijaintikartta

Ote ajantasa-asemakaavasta

Havainnekuva

Asemakaava nro 0214

Asemakaavan nro 0214 selostus

Tonttijako ja lohkomiskartat

Johtokartta

Kauppakirjaluonnos