Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus
Kustaankatu 2, 48100 Kotka

Kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku Hannonen
0400 760 284

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
040 7737 752

MA-arkkitehdit
Antti Karvonen
09 669155