Kotkan kansallinen kaupunkipuisto

Ajankohtaista

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on Suomen ehdokas kilpailussa voitettuaan Suomen paras maisemahanke 2018 -kilpailun.

Tiedote suomeksi: https://www.ymparisto.fi/suomenparasmaisemahanke

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto osallistuu Euroopan neuvoston (Council of Europe ja European Landscape Convention) järjestämään maisemakilpailuun
https://www.coe.int/en/web/landscape/landscape-award

Video esittelee Kotkan kansallista kaupunkipuistoa.

Valmisteilla kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 70 §:n mukaan kansalliselle kaupunkipuistolle tulee laatia hoito‐ ja käyttösuunnitelma. Alueen hoidon ja käytön kannalta tarpeelliset määräykset annetaan hoito‐ ja käyttösuunnitelmassa, joka on huomioitava kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan alueen kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa sekä päätöksenteossa.

Hoito‐ ja käyttösuunnitelman valmisteluun osallistetaan vuorovaikutteisesti ne tahot, joiden oloihin se saattaa huomattavasti vaikuttaa. Hoito‐ ja käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö.

Kotkan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta on valmistunut luonnos, joka on julkisesti nähtävillä 12.11.2018 - 7.1.2019 kaavoituksessa kaupungintalolla ja ohessa (linkki alla).

Mielipiteet hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta tulee osoittaa Kotkan kaupunkisuunnitteluun 7.1.2019 mennessä osoitteella Kotkan kaupunki, kirjaamo, Kustaankatu 2, 48101 Kotka tai sähköisesti kirjaamo(at)kotka.fi .

Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Patricia Broas, p. 040 647 1539

Hoito- ja käyttösuunnitelma (9 297 kt)

Kaupunkipuisto pähkinänkuoressa: tutustu puistoon virtuaalisella karttasovelluksella

Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon voi nyt tutustua virtuaalisesti uuden karttasovelluksen avulla. Sovellus esittelee ja paikantaa kaupunkipuiston tutustumisen arvoisia luonto-, puisto-, kulttuuri- ym. kohteita kuvien kera. Virtuaaliselle vierailulle kaupunkipuistoon pääset alla olevasta linkistä:
https://arcg.is/L1Sva

Kotkan kansallisen kaupunkipuiston perustaminen

Kotkan rooli kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa on säilyttää kertomus alun perin Itämeren ja Kymijoen antimien varaan syntyneestä linnoitus- ja rajakaupungista, joka sittemmin on vesivoiman ja hyvien satamiensa turvin kasvanut moni-ilmeiseksi satama- ja teollisuuskaupungiksi.

Moderni Kotka on jokiluonnon sekä merenranta- ja saaristoluonnon monimuotoisuutta vaaliva vehreiden puistojen palvelukaupunki. Kaupungin eri vaiheita ilmentävät historialliset alueet ja monumentit sekä rakennus- ja puistoarkkitehtuurin tuotteet ovat keskeinen osa kansallista kaupunkia ja heijastelevat tämän päivän ja huomisen Kotkan henkistä ja fyysistä identiteettiä ja imagoa.

Kansallisen kaupunkipuiston oikeusvaikutukset 4.12.2012 (20 kt)

Kuulutus (kh 10.12.2012)

Perustamisselvitys 2013 (28,51 Mt)

Kaupunginhallituksen päätös 25.11.2013 (68 kt)

Ympäristöministeriön päätös 29.9.2014 (66 kt)

Kuulutus, ympäristöministeriö 31.10.2014 (58 kt)

 

7.11. - 8.12.2014 nähtävänä oleva materiaali:

Kartta 1 Yleispiirteinen rajaus (*.jpg 819kt)
 

Kartta 2 Kaavallinen yleistarkastelu: osayleiskaava ja maakuntakaava (*.jpg, 684kt)
 

Kartta 3 Kymijoen eteläosan osayleiskaava

Kartta 4 Rajaus Kymijoen eteläosan osayleiskaavakartalla (*.jpg, 792kt)

Kartta 5 Rajaus yleiskaavakartalla (*.jpg, 863 kt)

Kartta 6 Asemakaavoitus (*.jpg, 485kt)


Kartta 7 Asemakaava-alueiden indeksikartta, nähtävänä kaavoituksessa kaupungintalon 4.kerros
Kartta 7a-e Rajaus asemakaava-alueella 1:4000, nähtävänä kaavoituksessa kaupngintalon 4. kerros
 

Kartta 8 Lainsäädännön perusteella suojellut kohteet (*.jpg, 3520 kt)

Kartta 9 Maa- ja vesialueiden omistus (*.jpg, 598kt)

Kartta 10 Kaupunginosat

 

Kansallisen kaupunkipuiston alueen asemakaavojen merkinnät (*.pdf, 137kt)

Kansallisen kaupunkipuiston arvokkaat rakennukset (*.pdf, 2460kt)