Yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamista sekä niiden välisten yhteyksien järjestämistä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta.
 

Karhulan keskustan osayleiskaava (Y25)

 

 

 

 

 

 

 

 

Karhulan keskustan osayleiskaavalla tarkastellaan Karhulan keskeisiä alueita kokonaisuutena.

 

Siirry kaavan sivulle.

 

 

 

Karhulanniemen kaavarunko (0613)

 
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.2016  
   

 

Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava (Y21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymijoen pohjoisosan tarkistettu
osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä
16.2.-20.3.2015.

Siirry kaavan sivulle.

   

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava
(Y20 Mäyränmäki)

 

Tavoitteena osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvien sähkönsiirtoverkoston, sähköasemien ja huoltoteiden rakentamisen.

Yhteysviranomaisen lausunto nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilla.


Siirry kaavan sivulle

   

Kymijoen eteläosan osayleiskaava (Y19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymijoen eteläosan osayleiskaava-ehdotus laivomainen 28.9.2014.

Siirry kaavan sivulle

   

Hallan tuulivoimayleiskaava (Y18)

 

 

 

 

 

Tavoitteena laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava tuulivoimapuiston rakentamista varten.

Kaupunginvaltuusto käsitellyt asiaa 18.8.2014.

Siirry kaavan sivulle

   

Kantasataman osayleiskaava (Y17)

 

Osayleiskaavan tarkoituksena on sovittaa yhteen alueen toiminnallinen ja tilallinen kokonaisuus ja sen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Siirry kaavan sivulle

 

 

Yhteystiedot

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
p. 040 723 6112

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
p. 040 620 8620

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
p. 040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
p. 040 358 8831

Kaavoitusarkkitehti
Marja Pelo
p. 040 638 9054

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
p. 040 642 9010

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
p. 040 773 7752

Kaavoitusassistentti
Mirja Heikkinen
p. 040 660 3227

Paikkatietokäsittelijä
Maijastiina Peurala
p. 040 620 2752

puh.vaihde: 05 2341

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi