Kehittämishankkeita

Asemakaavojen ja yleiskaavojen lisäksi kaupunkisuunnittelu osallistuu erilaisiin kaupungin kehittämishankkeisiin.

Kansallinen kaupunkipuisto

Kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on valmistunut.

Kotkaan on perustettu kansallinen kaupunkipuisto ympäristöministeriön päätöksellä 29.9.2014. Kaupunki sitoutuu säilyttämään kaupunkipuiston alueen arvoja kuten kulttuuri- ja luonnonmaisemat, historialliset ominaispiirteet ja kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset sekä muut erityisarvot.

Karhulan keskustan kehittäminen

Aalto Yliopiston kurssi ideoi Karhulaa.

Hankkeessa suunnitellaan Karhulan keskustan uudistamista.Kesäkoulu 

Yhteystiedot:

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
p. 040 723 6112

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
p. 040 620 8620

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
p. 040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
p. 040 358 8831

Kaavoitusarkkitehti
Marja Pelo
p. 040 638 9054

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
p. 040 642 9010

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
p. 040 773 7752

Kaavoitusassistentti
Mirja Heikkinen
p. 040 660 3227

Paikkatietokäsittelijä
Maijastiina Peurala
p. 040 620 2752

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi

Käyntiosoite:
Kaupungintalo,
Kustaankatu 2