Nuorten tiimiNuorten tiimi

Nuorten tiimi työskentelee syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi.
Tiimi tarjoaa tietoa ja tukea murrosikäisten vanhemmille sekä ohjaa nuoria murrosiän haasteellisissa valinnoissa.

Nuorten tiimissä työskennellään yhdessä nuoren ja hänen perheensä kanssa kunkin yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Tiimissä tehdään työtä niin, että nuoret ja heidän perheensä saavat apua ja tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorten tiimi tuottaa monenlaisia palveluja nuorille ja heidän perheilleen myös silloin, kun tarvitaan tehostettua työtä nuoren erilaisten ongelmatilanteiden purkamisessa.

Nuorten tiimin palvelut

Koulukatu 25 A, 48100 Kotka

Matala kynnys
(Toistaiseksi yhteydenotto vain puhelimitse)

Matalan kynnyksen palvelu tarjoaa nopean mahdollisuuden ohjaukseen, neuvontaan ja tukeen, kun nuorella, van-hemmilla tai nuoren asioissa toimivalla työntekijällä on huolta tai neuvonnan tarvetta.
Siirry Matala kynnys-sivulle

Perhetyö

Perhetyössä keskitytään ratkomaan yhdessä asiakkaiden kanssa ennalta ehkäisevästi mm. vuorovaikutukseen tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhteydenoton perhetyöhön voi tehdä nuori, vanhemmat tai nuoren ja/tai perheen kanssa toimiva muu työntekijä.
Siirry Perhetyö-sivulle

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulakiin perustuvaa ja ohjauksen palveluun tekee lastensuojelun sosiaalityöntekijä.

Joustavan perusopetuksen luokka

Nuorten tiimissä toimii joustavan perusopetuksen luokka yläkouluikäisille nuorille. Oppilaaksi oton perusteena on asiakkuus nuorten tiimin perhetyössä tai tehostetussa perhetyössä.

Sairaanhoitaja

Nuorten tiimissä toimii kaksi sairaanhoitajaa, jotka työskentelevät nuoren psyykkisen hyvinvoinnin tai mielenterveyden edistämiseksi.

Nuoret rikoksentekijät

Nuorten tiimi hoitaa keskitetysti kotkalaisiin nuoriin rikoksentekijöihin liittyvät tehtävät.

Nuorten tukiasuntotyö

Tukiasuntotyö tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tuettuun asumiseen kun kodin olosuhteet, vuorovaikutussuhteet kotona tai muut syyt ovat esteenä nuoren kotona asumiselle tai nuori ei voi palata laitossijoituksen jälkeen kotiin.

Nuorten jälkihuoltotyö

Jälkihuoltotyö auttaa ja tukee laitoksista kotiin tai omaan asuntoon palaavia nuoria sekä nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea elämänhallintaansa.

 

Tutustu sivuihimme ja palveluihin valitsemalla valikosta haluamasi sivu.

Yhteystiedot

Vastaava ohjaaja
Kari Lindberg

Koulukatu 25 A
48100 Kotka
0400 659 942
kari.lindberg (at) kotka.fi