Kulttuuripolku

Kotkan kulttuuripolku on kulttuurikasvatussuunnitelma, jonka avulla toteutetaan koulujen ja kotkalaisen kulttuurin ja taiteen välistä yhteistyötä. Kouluarjessa kulttuuripolun nimellä kulkeva toiminta tarjoaa kaikille oppilaille suunnitelmallisesti kerran vuodessa taiteilijan pitämän työpajan tai vierailun taide- tai kulttuurikohteeseen. Kaikille luokka-asteille on valittu oma kotkalaiselle taiteelle ja kulttuurille ominainen teema. Näin kaikki oppilaat saavat kouluvuosiensa aikana monipuolisesti kokemuksia oman kotikuntansa kulttuuriperinnöstä ja taide-elämästä.

Lasten kulttuurikeskus koordinoi kulttuuripolun kehittämistä ja toimintaa.

Kulttuuripolun ohjelma keväälle 2019

 

16.5.2018

Kulttuuriperintöpalkinnon saajien joukossa Kotkan kulttuuripolku

 

Euroopan Unioni ja Europa Nostra jakoivat kulttuuriperintöpalkinnon suomalaisille kulttuurikasvatussuunnitelmille ja Kulttuurivoltti -hankkeelle. Kotkan kulttuuripolku on kulttuurikasvatusohjelma, jossa kuvataan, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan moniammatillisesti osana perusopetusta ja varhaiskasvatusta.

 

Kotkan esi- ja perusopetuksen Kulttuuripolkua tekevät kotkalaiset kulttuurin ja taiteen toimijat.

Lukuvuotena 2017-2018 toimijoina ovat olleet Kotkan kaupunginkirjasto, Kotkan Kaupunginteatteri, Kymenlaakson museo, Kymisinfonietta ja Kotkan seudun musiikkiopisto, Kotkan Matkailuoppaat ry, Kaakon tanssi ry, Suomen merimuseo sekä yksittäisiä taiteilijoita.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Jaana Kemppainen
Kulttuurituottaja
040 197 7975

Sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi