Koulutus

Perusopetus

Perusopetuskäisille (7-15-vuotiaille) maahanmuuttajaoppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävä perusopetuksen ryhmissä opiskeluun järjestetään Kotkassa perusopetukseen valmistavaa opetusta, jossa opiskellaan suomen kieltä ja saadaan valmiudet siirtyä yleisopetukseen.

Valmistavaa opetusta järjestetään alakouluikäisille Hovinsaaren koulussa ja yläkouluikäisille Langinkosken koulussa.

Peruskouluopinnot aikuislukiossa

Opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta.

Kieli- ja kotoutumiskoulutukset sekä ammatillinen koulutus

Jos olet työtön, voit hakea suomen kielen ja eri alojen työvoimapoliittiseen koulutukseen Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaun kautta. Ammatillista koulutusta Kotkassa tarjoaa Ekami.

Kotkan aikuislukiossa voi opiskella myös lukion kursseja ja suomi toisena kielenä -opintoja.

Kotkan Opisto tarjoaa monenlaisia kursseja, harrastuspiirejä ja suomen sekä muiden kielten opetusryhmiä.

Koulutusta tarjoavat myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Kymenlaakson opisto.