Rakennusperintö

Kymenlaakson museo kerää tietoa toiminta-alueensa rakennuskulttuurista. Alue käsittää kaikki Kymenlaakson seitsemän kuntaa. Museon rakennuskulttuurirekisteriin kerätään tietoutta eri aikojen ja eri käyttöön tarkoitetuista rakennuksista. Tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolinen ja historiallisesti kattava tietoaineisto toiminta-alueen rakennusperinteestä. Rakennuskulttuurirekisterin pohjalta museo luo rakennuskulttuurin säilymiseen tähtäävät tavoitteensa.

Museo vastaa alueensa maankäyttöön liittyvistä museoalan asiantuntijatehtävistä ja on yhteistyössä aluehallinnon ja kuntien kanssa. Yksityishenkilöt voivat ottaa yhteyttä tarvitessaan tietoa rakennusten kulttuurihistoriasta, rakennussuojelusta ja neuvoja säilyttävistä korjaustavoista. Museo antaa myös tietoja kulttuurihistoriallisin perusten myönnettävistä avustuksista.

Olemme myös kiinnostuneita saamaan uutta tietoa eri tarkoituksiin valmistuneista rakennuksista, rakennustekniikoista ja rakentamisen perinteestä yleensä, materiaaleista, henkilöhistoriaan liittyvistä rakennuksista jne.

Tiedustelut:

rakennustutkija
Kirsi Toivonen
040 643 1100
kirsi.toivonen (at) kotka.fi

Kymenlaakson museo
Tornatorintie 99 B
48100 Kotka

Ilmoituslomake rakennetun kulttuuriympäristön kohteelle

Rakennusperinnön inventointilomake