Kuorsalon kotiseutumuseo

Kuorsalo
49480 Mäntlahti

Avoinna kesä 2017 sopimuksesta
Tiedustelut 040 550 1842
Pääsymaksut vapaaehtoinen
Palvelut opastus
Verkkosivutwww.kuorsalo.fi

 


Kuorsalo on saari itäisellä Suomenlahdella ja kuuluu nykyisin Haminaan. Saaresta löytyy viikinkiaikaisia hautoja, mutta asutuksen alkamisen katsotaan liittyvän Viipurin linnan rakentamiseen. Myöhemmin Kuorsalo tuli tunnetuksi luotsien saarena. Luotsauksen lisäksi kalastus, hylkeenpyynti, veneenrakennus ja laivuritoiminta olivat saaren elinkeinoja. Luontaistalouteen kuului myös karjanhoito sekä vaihtokauppa Viroon eli sepra-kauppa. Kuorsalo tyhjeni asukkaista 1960-luvulla, kun ensin koulu ja sitten luotsiaseman miehitys lopetettiin.

Museo sijaitsee 100 vuotta täyttäneessä nuorisoseuran talossa, joka nykyään on Kuorsalo-Seura ry:n omistuksessa. Museon avaamisyritys 1953 epäonnistui turvattomien tilojen takia. Uusi mahdollisuus museon perustamiseen syntyi Pertti Lommin lahjoituksen myötä. Hän lahjoitti Virolahden Eerikkilään kokoamansa esineistön Kuorsalo-Seura ry:lle ja museo avattiin vuonna 2002 talon sisälle erotettuun lukittuun tilaan. Esineitä on kokoelmassa yli 600 kappaletta. Niistä osa on Virolahdelta, mutta pääosa Kuorsalosta.

Kuorsalon kotiseutumuseon esineistöäKuorsalon kotiseutumuseon esineistöä