Tutkittua 2013

Kenttäkauden 2013 päätyökohteet olivat kaksi Kotkansaarella sijaitsevan tonttia, joiden alueella suoritettiin arkeologisia tutkimuksia ja dokumentointia kesä-heinä sekä syyskuussa. Kesäkauden alussa museo vastasi viemäröintitöiden valvonnasta Kirkkokatu 2:n, ns. Kotkan Klubin tontilla ja sitä rajaavilla Kirkko- ja Ruukinkadun jalkakäytävä- ja katualueilla. Arkeologisen valvonnan yhteydessä alueelta paljastui Ruotsinsalmen aikaisen miehistökasarmin kivinen perustus sekä hirsirakenteisen käymälän jäännökset. Syksyllä Puistotie 13:n tontilla suoritettiin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi, johon liittyneen koekuopituksen yhteydessä Katariinan maauimalan eteläosasta paljastui Ruotsinsalmen aikaisia kulttuurikerroksia ja esineistöä.
Arkeologisen valvonnan ja inventoinnin lisäksi museo suoritti työvuoden aikana myös asiakastiedusteluihin, muinaisjäännös- ja löytöilmoituksiin, viranomaistehtäviin sekä maankäyttöhankkeisiin liittyvää tarkastus-, maasto- ja tutustumiskäyntejä.
 

Kotka, Meripuisto


 

 

 

 

 

 

 

Kotkan Meripuistossa sijaitsevan Patteri Katarinan korjaustyöt jatkuivat huhtikuussa 2013 Museoviraston ohjauksessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patteri Katarinan muurikorjaustöiden ohella Museovirasto aloitti Meripuiston alueella myös Fort Katarinan alalinnoituksen kunnostustyöt. Linnoituksen ylälinnakkeen korjaus valmistui vuonna 2011.

 

Pyhtää, Siltakylän Hautaharju

 

 

 

 

 

 

 Pyhtään Siltakylän Hautaharjulla on aivan asuinalueen vieressä säilynyt neljän pronssikautisen hautaröykkiön muodostama kokonaisuus, jonne Kymenlaakson museo teki dokumentointikäynnin toukokuun lopussa.


Kotka, Kirkkokatu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesä-heinäkuussa Kymenlaakson museo suoritti arkeologista valvontaa Kirkkokatu 2:n tontilla sekä tonttia rajaavilla katualueilla. Tontin piha-alueelle kaivetuista viemäriojista paljastui Ruotsinsalmen aikaisen, 1790-luvulla rakennetun miehistökasarmin kiviperustuksia sekä kulttuurikerroksia.
 

Kotka, Ruukinkatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viemäröinnin yhteydessä nykyisen Ruukinkadun alta paljastui hirsirakenne, joka osoittautui Ruotsinsalmen aikaisen käymälän jäännökseksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Käymälästä oli säilynyt vain sen länsinurkka, ja rakenteen pohjalaudoitus paljastui paksun täyttömaakerroksen alta. Savella eristetty rakenne oli säilynyt erittäin hyvässä kunnossa käymäläjätteen alla.
 

Pyhtää, Struka

 

 

 

 

 

 


 

Pyhtään Strukan kalmistoalueelle suuntautuneen maastokäynnin yhteydessä dokumentoitiin 1990-luvulla tutkitun röykkiökalmiston nykyistä tilaa valokuvaamalla.

 

Kotka, Ruotsinsalmi

 

 

 

 

 

 


 

Kotkan Ruotsinsalmen Kuninkaansaarella dokumentoitiin elokuussa historialliseen aikaan ajoittuva kalliohakkaus, joka sisälsi tekstin ”Carl Gustaf 1798”.

 


Pyhtää, Suur-Ahvenkoski

 

 

 

 

 

 


 

Pyhtään Suur-Ahvenkoskella sijaitsee Tirikan siltaraunio, joka on ollut aikoinaan osa Ahvenkosken ylittänyttä siltarakennetta ja Suurta rantatietä. Maastokäynnin yhteydessä dokumentoitiin valokuvaten myös Ahvenkosken sillanylityspaikan lähimaastoa, jossa on 1700-luvulla sijainnut kaksi patteria.
 


Kotka, Puistotie 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puistotie 13:n alueella Katariinan maauimalan eteläpäässä suoritettiin tarkkuusinventointi ja siihen liittyvä koekuopitus syyskuussa 2013. Alueelta, jolle tullaan rakentamaan jatkossa uusi päiväkoti, ei löytynyt kiinteitä rakenteita, mutta uimalan nurmikentän alta löytyi paikoin kerroksia, jotka sisälsivät Ruotsinsalmen aikaisia löytöjä.
 

Miehikkälä, Soivuori

 

 

 

 

 

 


 

Miehikkälästä tunnetaan seitsemän kivistä tehtyä labyrinttimuodostelmaa, ns.jatulintarhaa, joista Kymenlaakson museo tarkasti maastoretken yhteydessä Soivuorella sijaitsevan kivirakennelman. Pienistä kivistä kalliopohjalla tehty labyrinttikiveys oli pahoin sammaloitunut ja jäkälöitynyt, joskin se oli vielä toistaiseksi suhteellisen helposti maastosta erottuva.

 

Miehikkälä, Kalliokoski

 

 

 

 

 

 


 

Miehikkälän Kalliokosken lasitehtaan 1930-luvun alussa puretun lasitehtaan jäännökset ovat vielä selvästi maastossa havaittavissa. Teollisuushistoriallisen kohteeseen tutustuttiin alueelle suoritetun maastokäynnin yhteydessä syksyn 2013 lopussa.


 

Pyhtää, Kananiemenharju

 

 

 

 

 

 


 

Pyhtään Kananiemenharjun alueelta tunnetaan suuri määrä kivikautisia asuinpainanteita. Harjualueen kangasmaastossa, jonne Kymenlaakson museo teki maastokäynnin lokakuussa, löytyi runsaasti uusia erikokoisia kuoppia ja painanteita, joista kaikki eivät kuitenkaan ole esihistoriallisia muodostelmia.