Muinaisjäännösten maisemanhoito

Arkeologisen kulttuuriperinnön hoidolla tarkoitetaan muinaisjäännösten ja niiden ympäristön kunnossapitoa sekä tällaisten alueiden käytön suunnittelua ja organisointia.
Muinaisjäännösten maisemanhoidosta ja merkitsemisestä vastaa Museovirasto neuvoen, ohjaten ja valvoen mainittuja toimintoja yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa.

Kymenlaaksossa hoitokohteita ovat olleet historiallisen ajan linnoituslaitteet, mm. Kouvolan Värälän alue sekä Kotkan Kyminlinna. Museovirasto voi erillisestä hakemuksesta luovuttaa muinaisjäännöskohteen hoidon myös toiselle taholle kuten kotiseutuyhdistykselle tai maanomistajalle. Muinaisjäännösten hoitoon on mahdollista hakea Museovirastolta hoitoavustusta.

Lehmiä laitumellaKotkan Kyminlinnan linnoitusalueen kasvillisuutta on hoidettu kesäisin myös lampaiden, nautojen ja hevostenkin voimin.

Tiedustelut:

arkeologi Marita Kykyri
040 716 2322
marita.kykyri(at)kotka.fi

Kymenlaakson museo
Tornatorintie 99 B
48100 Kotka

Museovirasto