Johtokartta

Johtokartta sisältää Kymen Veden vesi- ja viemärijohtokarttoja, Gasum Paikallisjakelu Oy:n kaasu- ja Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöjohtoja, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, Elisa Oyj:n ja TeliaSoneran johtokartta-aineistoa, joita asianomaiset yritykset/laitokset pitävät ajantasalla.

Vesi- ja viemärijohtokartoista selviää johtojen:

  • koko
  • rakennusvuosi
  • kaivojen ja venttiilien sijainti
  • jäte- ja sadevesiviemärijohtojen + - korkeudet

Kaasuputkikartassa on esitetty putkien sijainti ja koko.

Lisätietoja: Gasum Paikallisjakelu Oy:n sivustolta
Siirry sivustolle

Kaukolämpöjohtokartassa on esitetty sijainti ja kaivot.

Lisätietoja Kotkan Energia Oy:n sivustolta
Siirry sivustolle

Kartoista on saatavissa paperikopiot sekä microstation ja autocad (dgn, dwg, dxf ja pdf) -muotoiset sähköiset tulosteet.
Johto- ja maaperätiedot (sivun linkitys kesken)

Yhteystiedot

Kaupungintalo 2.krs

Paikkatietokäsittelyn esimies
Juhani Lempinen
p. 040 705 3776

Paikkatietosuunnittelija
Heikki Parkkinen
p. 0400 943 786

Asiakaspalvelu, paikkatietokäsittely
040 674 8089

Osoiteasiat:

 

Kuvan toinen puoli esittää pelkkää johto-karttaa ja toinen puoli on kantakarttatietojen kera.