16.04.2018

Matkakorttien myyntiä ei haluta kirjastoihin

Henkilöstö- ja muiden resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ei puolla kaupungin matkakorttien tai muiden palveluiden myynnin laajentamista kirjastoihin tai kirjastoautoon.
Näin todetaan kirjastotoimenjohtaja Katariina Kupiaisen laatimassa selvityksessä, jonka Kotkan kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kokouksessaan 16.4.

Selvityksen mukaan tuotteiden ja palveluiden myynti siirtyy joka tapauksessa yhä enemmän verkkoon.
Vuoden 2018 helmi-maaliskuun tilaston mukaan Kotkan seudun joukkoliikenteen Waltti-kortteja ladattiin eniten liikennevälineissä ja toiseksi eniten verkossa. Kaupungin asiakaspalvelupiste Ruori oli tilastossa kolmantena.

Lisäksi Waltti-korttien saatavuus parani vuoden alkupuolella, kun Karhulan R-kioski laajoine aukioloaikoineen tuli myyntipisteeksi.
Selvityksen mukaan matkakorttien ja muiden kaupungin palveluiden myynnin kehittämistä on tarkoituksenmukaisinta jatkaa nimenomaan Ruorin tai mahdollisten kaupallisten toimijoiden kanssa, eikä käyttää kaupungin niukkoja resursseja myyntiverkoston laajentamiseen.

Selvityksessä muistutetaan, että asiakaspalvelupiste Ruori perustettiin vuonna 2014 nimenomaan asiointi- ja neuvontapisteeksi kaupunkilaisille ja resurssit on mitoitettu näitä tehtäviä varten.

Kirjaston tehtävät tulevat taas vuoden 2017 alusta voimaan tulleesta kirjastolaista. Kirjaston tärkeimpiä tehtäviä on tukea lukemiskulttuuria, monipuolista luku- ja kirjoitustaitoa sekä tiedon hankintaa. Tehtävänä on myös ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa sekä tarjota pääsy tietoon ja kulttuurisisältöihin.
Kirjaston tulee lisäksi tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä edistää aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa sekä kulttuurista ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Näiden lakisääteistenkin tehtävien hoitamiseen kirjaston henkilöstöresurssit Kotkassa ovat niukat. Asukaslukuun suhteutettu henkilötyövuosien määrä on Suomen kuntien vertailussa pienimpien joukossa.

Toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja kirjastohenkilökunnan on opiskeltava ja hallittava uusia asioita jatkuvasti. Maksujen vastaanottaminen on kirjastotyössä sivuroolissa, osaamisvaatimukset kohdistuvat varsinaiseen kirjastotyön substanssiin.
Kirjastoissa ei ole käytössä atk-pohjaista kassajärjestelmää, ainoastaan kassakoneet, mikä riittää hyvin kirjaston tarpeisiin.
Kirjastomaksuja voi lähitulevaisuudessa maksaa myös verkon kautta ja käteisellä tai kortilla tapahtuva maksaminen tulee jatkossa vähenemään.
Muun muassa joissakin pääkaupunkiseudun kirjastoissa kassapalveluista on jo luovuttu kokonaan. Waltti-korttien tai muiden palveluiden myynti vaatisi kassojen uusimista ja palvelukassajärjestelmän hankkimista kaikkiin kirjastopisteisiin. Kustannukset tästä olisivat merkittävät.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat