01.03.2019

Eduskuntavaalit Kotkassa

Eduskuntavaalit järjestetään 14. huhtikuuta ja vaalien ennakkoäänestys alkaa 3.4.
Niille äänioikeusrekisteriin merkityille äänioikeutetuille, joiden osoite on maistraatin tiedossa, postitetaan viimeistään 21.3.2019 ilmoituskortti, joka pyydetään säilyttämään ja esittämään ennakkoäänestyspaikalla tai äänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

Vaalilain 57 ja 75 §:n mukaan äänestäjä on äänestämään ilmoittautuessaan velvollinen esittämään vaaliviranomaiselle selvityksen henkilöllisyydestään.

Ennakkoäänestys
kolmessa pisteessä

Eduskuntavaaleissa järjestetään ennakkoäänestys 3. – 9.4.2019. Kotkassa ennakkoäänestys järjestetään seuraavasti:

Kauppakeskus Pasaati, Keskuskatu 10, 48100 Kotka
avoinna:
• ke, to, pe klo 10.00 – 19.00
• la, su klo 9.00 – 15.00
• ma, ti klo 10.00 – 20.00

Ent. Oikeustalon syyttäjänvirasto, Karhulantie 38, 48600 Kotka
avoinna:
• ke, to, pe klo 10.00 – 19.00
• la, su klo 9.00 – 15.00
• ma, ti klo 10.00 – 20.00

Länsi-Kotkan palvelukeskus, Taruraitti 2, 48350 Kotka
avoinna:
• ke, to, pe klo 8.00 – 15.00
• la klo 9.00 – 15.00
• su suljettu
• ma, ti klo 11.00 – 19.00

Ennakkoäänestys on mahdollinen kaikissa kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa kotikunnasta riippumatta.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia rajoituksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennen klo 16.00 tiistaina 2.4.2019 keskusvaalilautakunnalle, osoite Kaupungintalo, PL 205, 48101 KOTKA, puh. 040 526 5188.
Ilmoittautumislomakkeita saa edellä mainitusta osoitteesta sekä kirjaamosta, osoite Kaupungintalo, Kustaankatu 2 ja asiakaspalvelupiste Ruorista, osoite Kirkkokatu 6.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Kotkan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa ja muissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä ilmoitetaan kussakin erikseen.

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00 – 20.00.

Äänestysalueet ja -paikat Kotkassa ovat seuraavat:

 1. Kaupungintalo, Kustaankatu 2
 2. Toivo Pekkasen koulu, Ruotsinsalmenkatu 13
 3. Kirjastotalo, Kirkkokatu 24
 4. Katariina, Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto, Kotekon toimipiste, Kymenlaaksonkatu 29
 5. Tiutinen, Tiutisen koulu, Alakoulukuja 8
 6. Hovinsaari, Hovinsaaren koulu, Ruununmaankatu 2
 7. Metsola ja Korela, XAMK Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus, Pääskysentie 1
 8. Lankila, Aittakorven koulu, Vesantie 3
 9. Ruonala, Ruonalan koulu, Karhuvuorentie 1
 10. Etukylä, Mussalon koulu, Rajakalliontie 10
 11. Takakylä ja Hirssaari, Mussalon koulu, Rajakalliontie 10
 12. Karhuvuori, Kiinteistö Welho, Ututie 2
 13. Aittakorpi, Aittakorven seurakuntatalo, Luhtipolku 3
 14. Karhula, Karhulan koulu, Vesivallintie 16
 15. Eskola ja Helilä, Helilän koulu, Suntionkatu 27
 16. Sunila ja Suulisniemi, Hakalan koulu, Poikkikatu 7
 17. Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala, Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18
 18. Koivula, Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18
 19. Korkeakoski ja Laajakoski, Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9
 20. Ristinkallio, Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2
 21. Otsola, Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2
 22. Tavastila, Tavastilan koulu, Tavastilantie 227
 23. Länsi-Kymi, Pihkoon koulu, Aartapolku 41
 24. Huruksela, Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953