Kymenlaakson digitukihanke

Kuvassa on Digituki Kymenlaako -hankkeen kuvituksessa käytetyt henkilöhahmot.

Digituki Kymenlaakso -hanke kokosi vuoden 2021 aikana yhteiseen palveluverkkoon Kymenlaakson alueen digitukea tarjoavat kunnat, yritykset ja yhteisöt.

Kymenlaaksossa  tarjotaan digitukea monessa paikassa ja monin eri tavoin. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää digitukitoimintaa ja tuoda olemassa oleva digituki kuntalaisten tietoisuuteen, jotta digitukea tarvitseva löytää apua digipulmiin.

Kuvassa esitellään kansallinen digituen verkostomalli. Digitaitoja kehitetään yhdessä Kymenlaaksossa ja toiminnan taustalla Digi- ja Viestintävirasto, Valtiovarainministeriö sekä Maakuntien liitot.

Kymenlaakson Digitukihanke päättyy VM:n rahoittamana 30.10.2021. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Kotkan kaupungin digipalvelupäällikkö Eija Grönholm ja varapuheenjohtajana Kymsoten sähköisen asioinnin kehittämispäällikkö Carita Vanhala.

Vastuu digituen valtakunnallisesta kehittämisestä siirtyy vuoden 2022 alussa Digi- ja väestötietovirastolle. Alueellisissa digitukihankkeissa kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään jatkossakin. Myös Kotkan digitukiverkoston toiminta ja digituen kehittäminen alueella jatkuu.