Ympäri vuoden haettavat avustukset 2021

Kotkan kaupunki myöntää avustuksia talousarvioon 2021 osoitetuista määrärahoista, joissa ei ole erikseen nimetty avustuksensaajia. Alla on kerrottu niistä avustuksista, joiden haku on parhaillaan käynnissä ja joita haetaan paperisella lomakkeella tai esim. vapaamuotoisesti sähköpostilla.

Yleisiä ohjeita

Kaupunginhallitus ja lautakunnat julistavat Kotkan kaupungissa toimivien yhteisöjen haettavaksi avustuksia vuoden 2021 toiminnan tukemiseen.

Kaikkia alla mainittuja avustushakemuslomakkeita on saatavilla palvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta).

Hakemukset palautetaan osoitteeseen Kustaankatu 2, 48100 Kotka, joko palvelupiste Ruoriin tai kirjaamoon. Avustuksia myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen 30.10.2017 hyväksymiä yleisohjeita.

Yleisohjeet

Hakulomakkeita

Vuosiavustushakemuslomake

 

Kansainvälisen toiminnan avustukset

Kansainvälisen toiminnan kohdeavustuksia myönnetään Kotkassa järjestettäviä yleisötilaisuuksia varten. Avustuksia haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee tapahtuman sisältö kustannusarvioineen, järjestävä yhteisö nimenkirjoittajineen ja yhteystietoineen sekä yhteisön pankkiyhteys. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Avustuksen haku on jatkuva.

Hakemus osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan palvelupiste Ruoriin. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen avustukset@kotka.fi

Lisätietoja antaa viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Nina Rauhala, puh. 040 585 0254, nina.rauhala@kotka.fi

Kulttuuriavustukset

Tila-avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen hallinnoimien tilojen (Konserttitalo, Nelosteatteri) vuokraamiseen. Tilojen vuokraan voidaan yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille myöntää harkinnanvaraista alennusta tai vapautusta vuokrasta. Avustuksen haku on jatkuva.

Lisätietoja antaa kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, puh. 040 668 2747, tomi.purovaara@kotka.fi

Vanhustenhuollon jäämistöavustukset avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää yhteisöille avustuksia vanhusten virkistystoimintaan, sosiaaliseen lomatoimintaan ja raittiustyöhön sekä avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille.

Vanhusten huoltoon tarkoitettua jäämistöavustusta voivat hakea ensisijaisti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voidaan myöntää vuokra-avustuksena tai yhteisölliseen tekemiseen. Avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen päättämien jakokriteerien mukaisesti (kh 14.1.2019/ 9 §). Jäämistövaroja voi hakea koko vuoden ajan vapaamuotoisella hakemuksella.

Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 352 8947, kati.homanen@kotka.fi

Kotoutumisen tukemisen avustukset vuodeksi 2021

Hakijoina voivat olla järjestöt, yhteisöt, työryhmät, yhdistykset ja urheiluseurat ja muut kolmannen sektorin toimijat. Kaupungin omat yksiköt ja muut organisaatiot voivat olla yhteistyökumppaneita edellä mainittujen tahojen kanssa.

Vuoden 2021 määräraha on 100 000 euroa. Määrärahaa tulee kohdentaa mahdollisimman konkreettisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota eri kieliryhmien, yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Avustukset myönnetään Kotkassa tapahtuvaan toimintaan.

Määrärahasta myönnetyillä avustuksilla tulee toteuttaa Kotkan kaupungin strategian ja Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteita. Seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteet ovat osallisuus yhteiskuntaan ja hyvä kotoutuminen. Kotkan kaupungin strategian tavoitteet ovat Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka ja Yhteinen Kotka.

Maahanmuuttotyön johtaja myöntää avustukset yhdessä Hyvinvointilautakunnan kanssa. Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.

Avustusta voi hakea esimerkiksi

 • yksittäisen, erillisen tapahtuman järjestämiseen
 • toistuviin tapahtumiin, kuten kerhot, harrastukset tai ryhmätoiminta
 • työntekijän palkkaan, joka työskentelee kotouttavassa toiminnassa
 • tapahtumien tilavuokriin

Avustusta ei ole tarkoitettu

 • järjestön tilavuokriin omista tiloista
 • puhelin- tai nettikuluihin tai laitteiden hankintaan
 • talkootyöhön
 • ulkomaanmatkoihin

Alle 5 000 euron avustuksia voi hakea ympäri vuoden määrärahan puitteissa.

Tarkemmat avustusten käyttöön liittyvät raportointiohjeet tulevat avustuspäätöksen yhteydessä.

Kaikkien hakemusten toivotaan noudattavan oheista otsikointia:

Kotoutumisen avustus 2021/ Avustushakemus

 1. Yhdistyksen virallinen nimi ja osoite tai työryhmän nimi
 2. Yhdistyksen Y-tunnus tai työryhmän vastuuhenkilön syntymäaika
 3. Avustushaun vastuuhenkilö ja hänen yhteystietonsa (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 4. Tilinumero ja tilin omistaja
 5. Mitä kaupungin strategiaa ja kotouttamisohjelman tavoitetta ja teemaa toiminta toteuttaa
 6. Tarkka kuvaus siitä, millaista toimintaa avustuksessa rahoitetaan
  • mitä avustuksella tehdään ja miten toiminta tullaan käytännössä järjestämään
  • kuvaus avustettavan toiminnan kohderyhmästä ja kuvaus siitä, miten kohderyhmä tavoitetaan
  • arvio osallistujamäärästä
  • toiminnan aikataulu
  • toiminnan yhteistyökumppanit
 7. Vaikutusten arviointi
  • minkälaisia tuloksia toiminnalla odotetaan saavutettavan
  • miten toiminta edisti kotoutumista
  • kuinka toiminnassa saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa, jos mahdollista
 8. Muualta saatavat avustukset ja hankerahoitukset vuonna 2021
 9. Haettava avustussumma ja budjetti kustannuslajeittain
 10. Päiväys ja allekirjoitus

Kaikki avustushakemukset toimitetaan joko sähköisesti Kotkan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@kotka.fi tai paperisena osoitteeseen Kotkan kaupunki, kirjaamo, PL 205, 48101 Kotka.  Sähköpostin tai paperisen hakemuksen otsikoksi laitetaan Kotoutumisen avustukset.

Lisätietoja antaa seudullinen maahanmuuttajatyön koordinaattori Anu Kilpinen, puh. 040 560 5937, anu.kilpinen@kotka.fi

Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan avustukset

Muut kuin yli 1 700 euron suuruiset tapahtuma-avustukset vuodelle 2021 ovat haettavissa sääntöjen puitteissa koko toimintavuoden ajan. Tapahtuma-avustushakemukset voi toimittaa postitse liikuntapalvelukeskukseen, Metsontie 41 B, 48220 Kotka tai sähköpostitse osoitteeseen: liikuntapalvelut@kotka.fi

Urheilija-, valmentaja- ja kuntostipendien haku päättyy 1.12.2021.

Lisätietoja antaa liikuntasuunnittelija Ville Saikko, ville.saikko@kotka.fi, puh. 040 623 4695

Projektiraha nuorille ja nuorten ryhmille

Haluatko järjestää tapahtuman, tehdä elokuvan, muodostaa harrastusryhmän tai onko sinulla joku idea?

Vähintään kolmen nuoren ryhmä voi hakea projektirahaa 100 – 500 euroa. Haku on jatkuva. Projektirahaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Nuorisotyönyksikölle osoitettu hakemus toimitetaan palvelupiste Ruoriin tai sähköpostilla avustukset@kotka.fi

Lisätietoja projektirahasta antaa nuorisotyönkoordinaattori Tuula Tissari, tuula.tissari@kotka.fi tai puh. 040 838 7039.