Yleishyödyllisen yhteisön toimitila-avustus

Kotkalaisella yleishyödyllisellä yhteisöllä on mahdollista hakea toimitila avustusta sellaisen toimitilan kustannuksiin, jonka pääasiallinen käyttö on yleistä tai yleishyödyllistä. Yleishyödyllisen yhteisön käsite on määritelty tuloverolain 22 §:ssä seuraavasti: ”Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, jos sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin ja jos se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.”

Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustuksista annettua yleisohjetta (kh 30.10.2017) ja avustus on haettavissa sähköisesti 1.1.- 31.3.2022 klo 15.00 välisenä aikana. Hakemuksessa on erityisesti perusteltava yleishyödyllisyys.