Vuosiavustukset

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2020

Kotkan kaupunki myöntää avustuksia talousarvioon 2020 osoitetuista määrärahoista, joissa ei ole erikseen nimetty avustuksensaajia.

Yleisiä ohjeita

Kaupunginhallitus ja lautakunnat julistavat Kotkan kaupungissa toimivien yhteisöjen haettavaksi avustuksia vuoden 2020 toiminnan tukemiseen.

Kaikkia alla mainittuja avustushakemuslomakkeita on saatavilla Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6.

Asiakaspalvelupiste Ruori muuttaa maaliskuun 2020 aika osoitteeseen Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta). Tämän jälkeen avustushakemuksia on saatavana edellä mainitusta osoitteesta. Hakemukset ohjautuvat Asiakaspalvelupiste Ruorin muuton jälkeen uuteen osoitteeseen ja ne voidaan tällöin myös suoraan palauttaa osoitteeseen Kustaankatu 2, 48100 Kotka (käynti Keskuskadulta).

Hakemukset on palautettava alla mainittuihin toimipaikkoihin viimeistään tiistaina 31.3.2020 kello 15.00 mennessä, jollei muuta määräaikaa ole mainittu.

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen 30.10.2017 hyväksymiä yleisohjeita.

Yleisohjeet

Hakulomakkeita

Vuosiavustushakemuslomake

Yksityistieavustushakemuslomake

Kansainvälisen toiminnan avustukset

 

Kansainvälisen toiminnan kohdeavustuksia myönnetään Kotkassa järjestettäviä yleisötilaisuuksia varten. Avustuksia haetaan kirjallisella va-paamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee tapahtuman sisältö kustannusarvioineen, järjestävä yhteisö nimenkirjoittajineen ja yhteystietoineen sekä yhteisön pankkiyhteys. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Avustuksen haku on jatkuva.

Hakemus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan Asiakaspalvelupiste Ruoriin käyntiosoite Kirkkokatu 6 tai postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen ruori@kotka.fi
.
Lisätietoja antaa viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Nina Rauhala, puh. 040 585 0254.

Kulttuuriavustukset

Elinvoimalautakunta jakaa kulttuuriavustuksia rekisteröityjen yhteisöjen sekä yksittäisten taide- ja kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemiseen.

Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta.

Työskentelyapurahaa myönnetään yksittäisten ammattitaiteilijoiden taiteellisen työn tukemiseen. Apurahan saajan tulee olla Kotkassa kirjoilla oleva, taiteenalan koulutuksen saanut ja/tai muuten ammatissaan ansioitunut henkilö. Työskentelyapurahan tarkoitus on työtilaisuuksien luominen, ammattitaidon kehittäminen sekä työskentelyedellytysten parantaminen ja turvaaminen.
Työskentelyapurahaa haetaan vuosittain joulukuussa. Seuraava hakuaika on 1.12.2020 – 31.12.2020 klo 15.00.

Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten taide- ja kulttuuritapahtumien sekä muun taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kohdeavustusta voidaan myöntää Kotkan kaupungin alueella toteutettaviin hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus ja jotka ovat kaikille avoimia. Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin. Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, yksittäiset henkilöt ja rekisteröimättömät työryhmät. Kohdeavustuksia haetaan 1.4.2020 – 30.4.2020, 1.9.2020 -30.9.2020 ja 1.12.2020 – 31.12.2020. Hakuaika päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 15.00.

Tila-avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen hallinnoimien tilojen (Konserttitalo, Nelosteatteri) vuokraamiseen. Tilojen vuokraan voidaan yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille myöntää harkinnanvaraista alennusta tai vapautusta vuokrasta. Haku on jatkuva.

Yksittäiset taiteilijat voivat lisäksi hakea tila-avustusta työhuoneidensa vuokrakustannuksiin kohdeavustushakemusten yhteydessä.

Hakemuslomakkeita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6, Kotka tai www.kotka.fi/avustukset
Hakemukset on toimitettava Asiakaspalvelupiste Ruoriin Kirkkokatu 6, tai postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen ruori@kotka.fi.

Lisätietoja kulttuuriavustushakemuksista saa osoitteesta

Lisätietoa kulttuuriavustushakemuksista

 

Vanhustenhuollon jäämistöavustukset
Vanhusten virkistystoiminnan avustukset
Sosiaali- ja terveysalalla toimivien järjestöjen avustukset
Raittiustyön avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää yhteisöille avustuksia vanhusten virkistystoimintaan, sosiaaliseen lomatoimintaan ja raittiustyöhön sekä avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen

  • edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia,
  • edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa,
  • edistää ennaltaehkäisyä,
  • edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Avustusta ei myönnetä kaupallisten palvelujen tuottamiseen eikä pääomamenojen kattamiseen.

Hakemukset tehdään vuosiavustuslomakkeella, joita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6. Lisäksi hakemuslomakkeita on saatavana Kotkan kotisivuilta www.kotka.fi/avustukset.

Vuoden 2020 avustukset ovat haettavana 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpää-tös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Hakemukset toimitetaan hyvinvointilautakunnalle osoitettuina Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kirkkokatu 6 tai postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen ruori@kotka.fi

Lisätietoja vanhusten virkistystoiminnan avustuksista antaa hyvinvointijohtaja Liisa Rosqvist, puh. 0400 659 929 ja järjestöavustuksista controller Maija Spännäri, puh. 040 359 9082.

Vanhusten huoltoon tarkoitettua jäämistöavustusta voivat hakea ensisijaisti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voidaan myöntää vuokra-avustuksena tai yhteisölliseen tekemiseen. Avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen päättämien jakokriteerien mukaisesti (kh 14.1.2019/ 9 §). Jäämistövaroja voi hakea koko vuoden ajan vapaamuotoisella hakemuksella.

Lisätietoja antavat toimistosihteeri Minna Pesonen puh. 040 570 6364 ja hyvinvointijohtaja Liisa Rosqvist, puh. 0400 659 929.

Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää lähinnä junioritoimintaan tarkoitettuja toiminta-avustuksia (järjestöavustus) urheiluun ja liikuntaan erikoistuneille seuroille. Hakemuslomakkeita saa Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6, Kotka sekä liikuntapalvelukeskuksesta, Metsontie 41 B, 48220 Kotka.

Järjestöavustus on haettavissa 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää junioritoiminnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019, toiminnantarkastajien lausunto, luettelo toimivista sekä toimintavuoden aikana uusista koulutetuista valmentajista, harjoitusvuorojen kävijätilastot (jos ei ole jo ilmoitettu) sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020. Liitteet vain junioritoiminnasta.

Hyvinvointilautakunta on varannut vuoden 2020 järjestöavustuksista vähintään 5 % käytettäväksi erityis- ja kuntoliikuntaseurojen tukemiseen sekä terveysliikunnan yhteistyöhankkeisiin.

Vuodelle 2021 haettavat merkittävät tapahtuma-avustukset
(yli 1 700 €) tulee jättää 31.10.2020 klo 15.00 mennessä. Avustusten myöntämisen kriteerit löytyvät internetsivulta www.kotka.fi/avustukset

Urheilija-, valmentaja- ja kuntostipendien haku päättyy 1.12.2020.

Muut kuin yli 1 700 euron suuruiset tapahtuma-avustukset vuodelle 2020 ovat haettavissa sääntöjen puitteissa koko toimintavuoden ajan.

Hyvinvointilautakunnalle osoitetut hakemukset on toimitettava Asiakas-palvelupiste Ruoriin os. Kirkkokatu 6 tai postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen ruori@kotka.fi.

Lisätietoja antaa liikuntasuunnittelija Tapani Laakso,
puh. 040 192 9638.

Nuorisoyhdistysten avustukset

Vuoden 2020 toiminta-avustukset ovat haettavana 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Nuorisoyhdistysten toimitila-avustukset ovat haettavana 31.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Nuorisoyhdistysten avustukset kohdennettuun erityistoimintaan ovat haettavana 1.1. – 31.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Lasten ja nuorten leiritoiminnan avustukset ovat haettavana 31.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Hakemuslomakkeita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6 tai www.kotka.fi/avustukset
Hakemukset on toimitettava Asiakaspalvelupiste Ruoriin Kirkkokatu 6, tai postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen ruori@kotka.fi.

Avustuksista lisätietoja puh. 040 768 2309 sekä nuorisotyökoordinaattori Tuula Tissari puh. 040 838 7039.

Projektiraha nuorille ja nuorten ryhmille

Haluatko järjestää tapahtuman, tehdä elokuvan, muodostaa harrastus-ryhmän tai onko sinulla joku idea?

Vähintään kolmen nuoren ryhmä voi hakea projektirahaa 100 – 500 euroa. Haku on jatkuva. Projektirahaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisel-la hakemuksella.

Nuorisotyönyksikölle osoitettu hakemus toimitetaan Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kirkkokatu 6, postitse Kirkkokatu 6, 48100 Kotka tai sähköpostitse ruori@kotka.fi.

Lisätietoja projektirahasta antaa nuorisotyönkoordinaattori Tuula Tissari, tuula.tissari@kotka.fi tai puh. 040 838 7039.

Yksityistieavustukset

Tekniset palvelut myöntää yksityisille teille avustusta ensisijaisesti yksityisteiden kunnossapitoon ja mikäli kunnossapitoavustusten jaon jälkeen määrärahaa jää, harkinnan mukaan jaetaan jäljellä oleva määräraha parantamisavustuksina tiekunnille. Parantamisavustushakemuksiin on liitettävä suunnitelma ja kustannusarvio tai muu luotettava selvitys parantamishankkeesta.

Hakemukset on tehtävä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle, joita on saatavana: www.kotka.fi/avustukset tai Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6 . Sähköinen lomake on vain tulostettavassa muodossa.

Hakijan tulee huomioida yksityistielain muutoksesta aiheutuneet vaikutukset avustusperusteisiin. Jotta kaupunki voi myöntää avustusta, tulee yksityistien olla virallisesti perustettu ja rekisteröity maanmittauslaitokselle. Lisätietoja rekisteröinnistä saa maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Yksityistieavustuksiin on varattu käytettäväksi 60 000 euroa.

Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat.

Hakemukset on toimitettava Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kirkkokatu 6, postin välityksellä osoitteeseen Kirkkokatu 6, 48100 Kotka tai sähköpos-titse (allekirjoitettu ja skannattu) osoitteeseen ruori@kotka.fi .

Lisätietoja avustuksesta antaa kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski puh. 044 702 4386 tai sähköpostitse anu.heinikoski@kotka.fi.

Ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset

Ympäristölautakunta myöntää Kotkassa toimiville yhteisöille avustusta lautakunnan toimialaan kuuluviin ympäristönsuojelua ja eläinsuojelua tu-keviin tarkoituksiin.

Hakemus tehdään vuosiavustushakemuslomakkeella: www.kotka.fi/avustukset.
Hakemus liitteineen toimitetaan Asiakaspalvelupiste Ruoriin Kirkkokatu 6, postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka tai sähköisesti (allekir-joitettuna ja skannattuna) ruori@kotka.fi.

Lisätietoja ympäristönsuojeluavustuksista antaa ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala, puh. 044 702 4805 ja eläinsuojeluavustuksista vs. kau-pungineläinlääkäri Essi Jurvanen, puh. 040 577 2198.

Veteraaniyhdistysten toiminta-avustukset

Kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustuksia Kotkassa toimiville vete-raaniyhdistyksille (sotaveteraanit, rintamaveteraanit, sotainvalidit, yhteis-järjestö).

Hakemuksessa on mainittava rintamatunnuksen omaavien kotkalaisten jäsenten lukumäärä.

Hakemus tulee osoittaa Kotkan kaupunginhallitukselle ja tehdä vuosiavustushakemuslomakkeella www.kotka.fi/avustukset. Hakemuslo-makkeita on saatavilla myös Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6, Kotka.

Hakemukset toimitetaan asiakaspalvelupiste Ruoriin osoitteella Kirkkokatu 6 tai postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen ruori@kotka.fi

Lisätietoja antaa controller Paula Thilman,
puh. 040 688 3162.

Yleishyödyllisen yhteisön toimitila-avustus

Kotkalainen yleishyödyllinen yhteisö voi hakea avustusta sellaisen toimitilan kustannuksiin, jonka pääasiallinen käyttö on yleishyödyllistä. Avustushakemuksessa on perusteltava toiminnan yleishyödyllisyys.

Kotkan kaupungin talousarviossa 2020 yleishyödyllisten yhteisöjen toimitila-avustuksiin on varattu 9 300 euron suuruinen määräraha.

Hakemus tulee osoittaa kaupunginhallitukselle ja tehdä vuosiavustushakemuslomakkeella www.kotka.fi/avustukset.

Avustushakemus liitteineen toimitetaan asiakaspalvelupiste Ruoriin osoitteella Kirkkokatu 6, Kotka, postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka tai sähköisesti (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen ruori@kotka.fi

Lisätietoja antaa controller Paula Thilman
puh. 040 688 3162