Vanhusten virkistystoiminnan avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää yhteisöille avustuksia vanhusten virkistystoimintaan.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen

  • edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia,
  • edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa,
  • edistää ennaltaehkäisyä,
  • edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Avustusta ei myönnetä kaupallisten palvelujen tuottamiseen eikä pääomamenojen kattamiseen.

Hakemukset tehdään vuosiavustuslomakkeella, joita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta). Lisäksi hakemuslomakkeita on saatavana Kotkan kotisivuilta www.kotka.fi/avustukset.

Vuoden 2021 avustukset ovat haettavana 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Hakemukset toimitetaan hyvinvointilautakunnalle osoitettuina Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta) tai postitse osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen avustukset@kotka.fi

Lisätietoja vanhusten virkistystoiminnan avustuksista antaa
vs. hyvinvointijohtaja Anita Kytökangas, puh. 040 725 1830

Vanhusten huoltoon tarkoitettua jäämistöavustusta voivat hakea ensisijaisti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voidaan myöntää vuokra-avustuksena tai yhteisölliseen tekemiseen. Avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen päättämien jakokriteerien mukaisesti (kh 14.1.2019/ 9 §). Jäämistövaroja voi hakea koko vuoden ajan vapaamuotoisella hakemuksella.

 

Vanhusten huoltoon tarkoitettu jäämistöavustus

Vanhusten huoltoon tarkoitettua jäämistöavustusta voivat hakea ensisijaisti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voidaan myöntää vuokra-avustuksena tai yhteisölliseen tekemiseen. Avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen päättämien jakokriteerien mukaisesti (kh 14.1.2019/ 9 §). Jäämistövaroja voi hakea koko vuoden ajan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan sähköpostitse vs. hyvinvointijohtaja Anita Kytökankaalle ja toimistosihteeri Minna Pesoselle. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella: Kotkan kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue, PL 205, 48101 Kotka.

Lisätietoja

Vs. hyvinvointijohtaja Anita Kytökangas,
puh. 040 725 1830

Toimistosihteeri Minna Pesonen
puh. 040 570 6364