Vanhusten virkistystoiminnan avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää yhteisöille avustuksia vanhusten virkistystoimintaan.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen

  • ­ edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia,
  • ­ edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa,
  • ­ edistää ennaltaehkäisyä,
  • ­ edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Ohjeet avustusten hakemisesta päivitetään verkkosivuille tammikuun 2020 aikana.

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Liisa Rosqvist
puh. 0400 659 929

Controller Maija Spännäri
puh. 040 352 9082