Vanhusten virkistystoiminnan avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää yhteisöille avustuksia vanhusten virkistystoimintaan.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen

  • edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia,
  • edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa,
  • edistää ennaltaehkäisyä,
  • edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Avustusta ei myönnetä kaupallisten palvelujen tuottamiseen eikä pääomamenojen kattamiseen.

Hakemukset tehdään vuosiavustuslomakkeella, joita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6. Asiakaspalvelupiste Ruori muuttaa maaliskuun 2020 aikana osoitteeseen Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta). Tämän jälkeen avustushakemuksia on saatavana edellä mainitusta osoitteesta. Hakemukset ohjautuvat Asiakaspalvelupiste Ruorin muuton jälkeen uuteen osoitteeseen ja ne voidaan tällöin myös suoraan palauttaa osoitteeseen Kustaankatu 2, 48100 Kotka (käynti Keskuskadulta).  Lisäksi hakemuslomakkeita on saatavana Kotkan kotisivuilta www.kotka.fi/avustukset.

Vuoden 2020 avustukset ovat haettavana 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Hakemukset toimitetaan hyvinvointilautakunnalle osoitettuina Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kirkkokatu 6 tai postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen ruori(at)kotka.fi.

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Liisa Rosqvist
puh. 0400 659 929

Controller Maija Spännäri
puh. 040 352 9082

Vanhusten huoltoon tarkoitettu jäämistöavustus

Vanhusten huoltoon tarkoitettua jäämistöavustusta voivat hakea ensisijaisti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voidaan myöntää vuokra-avustuksena tai yhteisölliseen tekemiseen. Avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen päättämien jakokriteerien mukaisesti (kh 14.1.2019/ 9 §). Jäämistövaroja voi hakea koko vuoden ajan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan sähköpostitse hyvinvointijohtaja Liisa Rosqvistille ja toimistosihteeri Minna Pesoselle. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella: Kotkan kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue, PL 205, 48101 Kotka.

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Liisa Rosqvist
puh. 0400 659 929

Toimistosihteeri Minna Pesonen
puh. 040 570 6364