Sote-järjestöjen avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää yhteisöille avustuksia vanhusten virkistystoimintaan, sosiaaliseen lomatoimintaan ja raittiustyöhön sekä avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen

  • edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia,
  • edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa,
  • edistää ennaltaehkäisyä,
  • edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Avustusta ei myönnetä kaupallisten palvelujen tuottamiseen eikä pääomamenojen kattamiseen.

Hakemukset tehdään vuosiavustuslomakkeella, joita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta). Lisäksi hakemuslomakkeita on saatavana Kotkan kotisivuilta www.kotka.fi/avustukset.

Vuoden 2021 avustukset ovat haettavana 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Hakemukset toimitetaan hyvinvointilautakunnalle osoitettuina Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta) tai postitse osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen avustukset@kotka.fi

Lisätietoja vanhusten virkistystoiminnan avustuksista antaa
vs. hyvinvointijohtaja Anita Kytökangas, puh. 040 725 1830
ja järjestöavustuksista controller Maija Spännäri, puh. 040 352 9082.