Sote-järjestöjen avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää yhteisöille avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen

  • edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia,
  • edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa,
  • edistää ennaltaehkäisyä,
  • edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Avustusta ei myönnetä kaupallisten palvelujen tuottamiseen eikä pääomamenojen kattamiseen.

Hakemukset tehdään vuosiavustuslomakkeella, joita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6. Asiakaspalvelupiste Ruori muuttaa maaliskuun 2020 aikana osoitteeseen Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta). Tämän jälkeen avustushakemuksia on saatavana edellä mainitusta osoitteesta. Hakemukset ohjautuvat Asiakaspalvelupiste Ruorin muuton jälkeen uuteen osoitteeseen ja ne voidaan tällöin myös suoraan palauttaa osoitteeseen Kustaankatu 2, 48100 Kotka (käynti Keskuskadulta).  Lisäksi hakemuslomakkeita on saatavana Kotkan kotisivuilta www.kotka.fi/avustukset.

Vuoden 2020 avustukset ovat haettavana 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Hakemukset toimitetaan hyvinvointilautakunnalle osoitettuina Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kirkkokatu 6 tai postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen ruori(at)kotka.fi

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Liisa Rosqvist
puh. 0400 659 929

Controller Maija Spännäri
puh. 040 352 9082