Sote-järjestöjen avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää yhteisöille avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen

  • ­ edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia,
  • ­ edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa,
  • ­ edistää ennaltaehkäisyä,
  • ­ edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Lisäksi todetaan, että avustusta ei myönnetä käytettäväksi niiden palveluiden tuottamisen rahoitukseen, joita hyvinvoinnin vastuualueet ostavat ostopalvelusopimuksilla tai muulla sitoumuksella, eikä pääomamenojen kattamiseen.

Ohjeet avustusten hakemisesta päivitetään verkkosivuille tammikuun 2020 aikana.

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Liisa Rosqvist
puh. 0400 659 929

Controller Maija Spännäri
puh. 040 352 9082