Veteraaniyhdistysten toiminta-avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää toiminta-avustuksia Kotkassa toimiville veteraaniyhdistyksille (sotaveteraanit, rintamaveteraanit, sotainvalidit, yhteisjärjestö).

Avustuksen jakoperusteena ovat:
1. Sotaveteraaniliittojen (Sotainvalidit, Sotaveteraanit, Rintamaveteraanit) ilmoittamat hakijayhdistysten jäsenmäärät.
2. Avustukset koskevat ns. rintamatunnuksen haltijoita, leskiä ja puolisoita.
3. Avustus jaetaan yhdistysten jäsenmäärän suhteessa.
4. Piiritason yhdistyksille kohdennetaan kotkalaisten jäsenten osuus.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa rintamatunnuksen omaavien kotkalaisten jäsenten määrä sekä avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus.

Vuoden 2022 veteraaniyhdistysten toiminta-avustuksien hakuaika päättyi 31.3.2022.