Kotoutumisen tukemisen avustukset

Vuoden 2023 avustusinfot

Hakijoille pidetään kaksi samansisältöistä infoa Teamsissä.
1. avustusinfo to 19.1.2023 klo 13.00 – 14.00
Linkki 1. avustusinfoon.
2. avustusinfo ti 24.1.2023 klo 16.30 – 17.30
Linkki 2. avustusinfoon.

Avustuksen tarkoitus

Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin ja monipuolisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen, suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Hakijoilta toivotaan eri kieliryhmien, yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Avustukset myönnetään Kotkassa tapahtuvaan toimintaan.

Kuka voi hakea?

Kotoutumisen tukemisen avustuksen hakijoina voivat olla järjestöt, yhteisöt, työryhmät, yhdistykset ja urheiluseurat ja muut kolmannen sektorin toimijat. Kaupungin omat yksiköt ja muut organisaatiot voivat olla yhteistyökumppaneita edellä mainittujen tahojen kanssa.

Millaiseen toimintaan avustusta voi hakea?

Kotoutumista edistävän toiminnan tulisi pääsääntöisesti liittyä
1) oman äidinkielen opetukseen,
2) suomen kielen opetukseen,
3) työllisyyden edistämiseen,
4) osallisuuden edistämiseen tai
5) hyvien väestösuhteiden edistämiseen.

Lisäksi toiminnan tulee tukea Kotkan kaupungin strategian ja Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteita.

Kotkan kaupungin strategia
Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma 2023-2026

Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. 

Avustusta voi hakea esimerkiksi
– yksittäisen, erillisen tapahtuman järjestämiseen
– toistuviin tapahtumiin, kuten kerhot, harrastukset tai ryhmätoiminta
– työntekijän palkkaan (Työntekijän työtehtävät liityttävä avustuksessa haettuun toimintaan)
– tapahtumien tilavuokriin

Avustusta ei ole tarkoitettu esimerkiksi
– järjestön tilavuokriin omista tiloista
– puhelin- tai nettikuluihin tai laitteiden hankintaan
– järjestön yleiskustannuksiin ja hallintokuluihin
– talkootyöhön
– ulkomaanmatkoihin

Hakeminen

Tutustu kaupungin yleisiin sähköisen haun ohjeisiin. Lisäksi hakijoiden kannattaa tutustua Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettaviin yleisohjeisiin. Sähköiseen hakemukseen tulee myös liittää avustuksella tapahtuvan tarkempi toiminnan suunnitelma, jossa on selvitetty seuraavat kohdat:

1. Hakija
2. Mitä kaupungin strategiaa ja kotouttamisohjelman tavoitetta ja teemaa toiminta toteuttaa?
3. Mihin haun erillistavoitteisiin toiminta kohdistuu ja miten?
4. Tarkka ja selkeä kuvaus siitä, millaista toimintaa avustuksessa rahoitetaan mm.
– mitä avustuksella tehdään
– miten toiminta tullaan käytännössä järjestämään
– kuvaus avustettavan toiminnan kohderyhmästä ja kuvaus siitä, miten kohderyhmä tavoitetaan
– arvio osallistujamäärästä
– toiminnan aikataulu
– toiminnan yhteistyökumppanit
5. Vaikutusten arviointi mm.
– minkälaisia tuloksia toiminnalla odotetaan saavutettavan
– miten toiminta edisti kotoutumista
– kuinka toiminnassa saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa, jos mahdollista

Hakuajat

5001–20 000 euron avustusten hakuaika on 1.1. – 31.1.2023.
Alle 5 000 euron avustuksissa haku on jatkuva.

Avustukset haetaan sähköisen Timmi-hakujärjestelmän kautta.