Ehkäisevän päihdetyön avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille, vanhusten virkistystoimintaan, ehkäisevään päihdetyöhön sekä toiminta-avustuksia Kotkassa toimiville veteraaniyhdistyksille.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen
1. edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia
2. edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa
3. edistää ennaltaehkäisyä
4. edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia

Avustusta ei myönnetä kaupallisten palvelujen tuottamiseen eikä pääomamenojen kattamiseen.

Vuoden 2022 hakuaika on päättynyt 31.3.2022 klo 15.00.