Hyvinvoinnin ja terveyden avustukset

Hyvinvoinnin ja terveyden vuosiavustukset

Hyvinvoinnin ja terveyden avustuksilla tuetaan ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.

Vuoden 2023 vuosiavustukset oli haettavissa 1.1.-31.3.2023. Hyvinvointilautakunta päätti avustuksista 18.4.2023 sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille, vanhusten virkistystoimintaan, ehkäisevään päihdetyöhön sekä Kotkassa toimiville veteraaniyhdistyksille.

Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin ja monipuolisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Kotoutumisen tukemisen 5 001–20 000 euron avustusten hakuaika oli 1.1. – 31.1.2023.

Ympäri vuoden haettavat avustukset

Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueelta on haettavissa myös ympäri vuoden vanhustenhuoltoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista maksettavia avustuksia sekä kotoutumisen tukemisen alle 5 000 euron avustuksia.