Hyvinvoinnin ja terveyden avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille, vanhusten virkistystoimintaan, ehkäisevään päihdetyöhön sekä toiminta-avustuksia Kotkassa toimiville veteraaniyhdistyksille.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen
1. edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia
2. edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa
3. edistää ennaltaehkäisyä
4. edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia

Avustusta ei myönnetä kaupallisten palvelujen tuottamiseen eikä pääomamenojen kattamiseen.

Vuoden 2022 avustukset haetaan sähköisesti  1.1.-31.3.2022 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Ympäri vuoden haettavat avustukset  1.1.2022 alkaen

Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueelta on haettavissa lisäksi ympäri vuoden vanhustenhuoltoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista maksettavia avustuksia sekä kotoutumisen tukemisen avustuksia. Myös näitä avustuksia haetaan 1.1.2022 alkaen sähköisesti Timmi-järjestelmässä.