Hyvinvoinnin ja terveyden avustukset

Vuoden 2022 avustusten hakuaika on päättynyt ja hyvinvointilautakunta on päättänyt avustuksista kokouksessaan 24.5.

Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille, vanhusten virkistystoimintaan, ehkäisevään päihdetyöhön sekä toiminta-avustuksia Kotkassa toimiville veteraaniyhdistyksille.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen
1. edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia
2. edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa
3. edistää ennaltaehkäisyä
4. edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia

Avustusta ei myönnetä kaupallisten palvelujen tuottamiseen eikä pääomamenojen kattamiseen.

Ympäri vuoden haettavat avustukset

Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueelta on haettavissa lisäksi ympäri vuoden vanhustenhuoltoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista maksettavia avustuksia sekä kotoutumisen tukemisen avustuksia. Avustuksia haetaan sähköisesti Timmi-järjestelmässä.

Hakemukseen on liitettävä vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.