Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset

Avustuksen tarkoitus on tukea nuorisoyhdistysten perusnuorisotyötä. Toiminta-avustusta haetaan 31.3. 2021 klo 15 mennessä. Toiminta-avustuksen jakoperusteina ovat: hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus, hakijan omatoimisuus ja omavarainhankinta, hakijan taloudellinen asema, hakijan kunnalta, valtiolta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöiltä saamat avustukset.

Toiminta-avustus voi olla korkeintaan 75 % yhdistyksen viimeisen tilipäätöksen toimintakuluista. Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteeksi toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvalle vuodelle. Tilinpäätöksestä pitää näkyä edellisen avustuksen käyttötarkoitus, tarvittaessa erillistä lomaketta käyttäen.

Toiminta-avustuksesta päättää hyvinvointilautakunta

Toiminta-avustus on toimitettava määräpäivään klo 15 mennessä sähköisesti avustukset@kotka.fi tai   Asiakaspalvelupiste Ruoriin

toiminta-avustus lomake

Toimitila-avustus lomake