Nuorisoyhdistysten erityisavustus

Nuorisoyhdistysten erityisavustus

 

Haettavana 1.1.—31.10. Avustuksen myöntää nuorisotoimen viranhaltija. Hakemukset on toimitettava ennen tapahtumaa tai toiminnan aloittamista.

Avustuksen perusteena voi olla:
• uuden toiminnan tai hankkeen aloittaminen
• kansainväliset, valtakunnalliset sekä alueelliset leirit
• ohjaajien/toimihenkilöiden koulutuksiin osallistuminen tai koulutustilaisuuden järjestäminen
• nuorisoyhdistysten yhteistoiminta mm. tapahtumat ja koulutukset
• Kuutsalon Santarannassa järjestettävien leirien kuljetuskustannukset

Korvattaviksi voivat tulla enintään 70 % tapahtuman tai toiminnan nettomenoista (mm. matkat, majoitus, osallistujamaksut, opetusmateriaali, kouluttajan palkkiot ja tilavuokrat). Matkustus- ja majoituskuluja avustetaan halvinta kulkuneuvoa käyttäen.

Erityisavustuslomake

erityisavustus_lomake

erityisavustus_lomake