Kirjaamo

Kotkan kaupungilla on yksi yhteinen koko kaupunkia palveleva kirjaamo, joka toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena.

Kirjaamossa kirjataan kaupungin hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät asiakirjat sekä ne asiakirjat, joihin viranhaltija antaa vastauksen. Kirjaamosta voi tiedustella vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheita ja päätöksiä.

Kaupungin päätöksentekoon liittyvät kuulutukset löytyvät omalta sivustoltaan. Samalta sivustolta löydät myös esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset.

Siirry Kuulutukset-sivustolle.

Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa kaupungille osoitetut asiakirjat, kirjaa ne diaariin ja toimittaa edelleen asiaa hoitavalle toimialalle. Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, muutoksenhaut, valitukset, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset ja anomukset.

Toimi näin

Voit soittaa kirjaamoon tai lähettää sinne sähköpostia. Voit myös asioida kirjaamossa Kotkan kaupungintalolla paikan päällä.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat