Asiasanat: rasite

  • Rasitetoimitus

    Rasitetoimitus (Kiinteistönmuodostamislaki 154 §) Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää pysyvästi hyväkseen toisen kiinteistön aluetta. Rasitetoimituksessa voidaan kiinteistön hyväksi perustaa toisen…