Asiasanat: historia

 • Kouvola

  Suomen 10:nneksi suurimman kaupungin, Kouvolan, museotarjonta on Kymenlaakson runsain. Suurin osa niistä on erikoismuseoita, joissa voi tutustua mm. kaupankäyntiin, radioihin,…

 • Kotka

  Merikaupunki Kotkan museokohteista löytyy jokaiselle jotakin. Keskellä luonnonsuojelualuetta, Kymijoen partaalla sijaitseva Keisari Aleksanteri III:n kalastusmaja on ainoa Venäjän rajojen ulkopuolella…

 • Hamina

  Kymenlaakson vanhimman kaupungin, yli 350-vuotiaan Haminan museotarjonta on monipuolista. Historiallisessa ympyräkaupungissa voi perehtyä niin kauppiaiden, RUK:n kuin Vehkalahden kirkonkin historiaan….

 • Konservointi

  Museoiden yksi ydintehtävä on säilyttää materiaalista kulttuuriperintömme. Konservoinnin menetelmin turvataan esineiden, rakennusten ja taiteen fyysinen säilyminen. Siten kulttuuriperintökohteiden välittämät arvot…

 • Keltainen talo kesämaisemassa

  Museon avustukset

  Kulttuurihistoriallisin perustein myönnettävät hoito- ja entistämisavustukset Avustuksia voi hakea mm. vanhojen rakennusten entistämiseen. Avustettavat kohteet ovat yleensä suojeltuja tai muuten…

 • Langinkosken keisarillinen kalastusmaja kosken ääressä

  Asiantuntija- ja viranomaistehtävät

  Kymenlaakson museon rakennustutkimuksen tavoitteena on muodostaa käsitystä Kymenlaakson rakennetun ympäristön historiallisista, esteettisistä ja rakennusteknillisistä merkityksistä ja arvoista. Rakennusperinnön vaaliminen on…

 • Paikallismuseotoiminta Kymenlaaksossa

  Paikallismuseot

  Tervetuloa tutustumaan Kymenlaakson museoihin! Kymenlaakson jokaisessa kunnassa on vähintään yksi museo, jossa voit tutustua alueen värikkääseen menneisyyteen. Kiinnostaako sinua sota-…

 • Arkeologisen kulttuuriperinnön hoito

  Arkeologisen kulttuuriperinnön hoidolla tarkoitetaan muinaisjäännösten tai muiden arkeologisten kohteiden ja niiden ympäristöjen hoitoa. Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu…

 • Jos löydät muinaisjäännöksen

  Kiinteät muinaisjäännökset sekä maasta ja vedestä löytyvät yli sata vuotta vanhemmat esineet, joiden omistajaa ei tiedetä, ovat muinaismuistolain automaattisesti rauhoittamia….

 • Muinaisjäännöksiä Kymenlaaksossa

  Kymenlaakson kiinteät muinaisjäännökset

  Arkeologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen menneisyyttä maassa ja vedessä säilyneiden aineelliseen ja henkiseen kulttuuriin liittyvien jäännösten avulla. Ihminen on…

 • Merivartiomuseo

  Rajavartiolaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu Merivartiomuseo avaa merivartijoiden työtä kieltolain ajoista aina nykypäivään asti. Museon toimialana on Suomen aluevesirajojen sekä merivartioinnin…

 • Valokuvakokoelmat

  Kotkan seudun, Kymenlaakson ja luovutettujen ulkosaarten elämää, kulttuuri-ilmiöitä ja historiaa on tallennettu Kymenlaakson museon valokuvakokoelmiin monipuolisesti. Kooltaan suuria aiheryhmiä ovat…