Asiasanat: elintarvikevalvonta

 • Ruokamyrkytys­epäilyt

  Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan elintarvikkeen tai veden välityksellä levinnyttä sairastumista. Epidemia on kyseessä silloin sairastuneita on useampia. Sairastumisen voivat aiheuttaa esimerkiksi virukset,…

 • Liikkuvasta elintarvike­huoneistosta tiedottaminen

  Kotipaikkakunnillaan elintarvikehuoneistoilmoituksen tehneiden ja rekisteröityjen liikkuvien elintarvikehuoneistojen tulee tiedottaa Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön tullessaan harjoittamaan toimintaa Kotkaan tai Pyhtäälle. Tiedottaminen koskee…

 • Elintarvikealan laitostoiminnan perustaminen

  Elintarvikelaitokset ovat riskeiltään suurempia elintarvikealan huoneistoja, joissa varastoidaan, tuotetaan tai käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita. Laitokset vaativat hyväksynnän toimiakseen. Laitoshyväksyntää haetaan…

 • Elintarvike­huoneiston perustaminen

  Elintarvikehuoneisto tarkoittaa rakennusta tai muuta tilaa, jossa elintarvikkeita varastoidaan, kuljetetaan, käsitellään, valmistetaan, myydään tai tarjoillaan. Elintarvikehuoneistoksi katsotaan myös tila jossa…

 • Eläintaudit

  Eläintauti on sairaus tai tartunta, joka voi siirtyä suoraan tai välillisesti eläimestä toiseen eläimeen tai ihmiseen. Eläintaudit ovat bakteerien, virusten,…

 • Elintarvikevalvonta

  Elintarvikelain (297/2021) tarkoituksena on varmistaa että elintarvikkeet ovat turvallisia ja niistä annettavat tiedot totuudenmukaisia sekä riittäviä. Elintarvikkeet tulee myös pystyä…

 • Käsiä pestään veden alla

  Ympäristöterveydenhuolto

  Ympäristöterveydenhuolto tähtää ympäristön aiheuttamien terveysriskien ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttään lukeutuvat  elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta sekä…