Kotkan paikallisliikenteessä palataan lokakuussa pääosin vanhoihin aikatauluihin

Julkaistu 02.09.2022

Kotkassa astuvat voimaan 3.10. uudistetut aikataulut, jotka ovat voimassa kesäkuun alkuun 2023 asti. Uusissa aikatauluissa on otettu huomioon elokuun aikataulu-uudistuksista saatu palaute. Elokuussa tehtyyn Kotkan aikataulu-uudistuksia koskevaan kyselyyn saatiin reilut 300 vastausta.

”Kyselyyn vastaaminen oli ilahduttavan aktiivista ja vastausten, aiempien palautteiden ja linjatarkastelujen perusteella päädyttiin perusratkaisuna palata pääosin kevään 2022 aikatauluihin”, kertoo joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen.

”Selvimmät erot lokakuussa voimaan astuvissa aikatauluissa kevääseen nähden tulevat olemaan Kaukolan – Pernoon suunnan linjalla 2 sekä pienemmissä määrin Suulisniemen suunnan linjalla 6 ja Koivulan suunnan linjalla 8”.

Syksyllä eniten muutetuista linjoista palaavat kokonaan kevään 2022 aikatauluihin seuraavat: linja 7 Keskusta – Korkeakoski – Karhula, linja 20 Mussalo – Karhuvuori – Karhula ja linja 25 variaatioineen 25S, 25T ja 25Y.

”Linjan 20 palauttamista toivottiin runsaasti ja uudistetun linjan 25 tutkituissa vaihtoehtoisissa malleissa haasteeksi jäi vuorovälin tihentämisenkin jälkeen edelleen Länsi-Kotkan ja Karhulan välisen liikenteen epäsäännöllisyys, joka koettiin palautteissa erityisen hankalaksi”.

”Käytännössä Länsi-Kotkan ja Karhulan välillä kulkee lokakuussa voimaan astuvissa aikatauluissa linja 20 jälleen arkipäivien päiväsaikaan säännöllisellä vuorovälillä ja 25-alkuiset linjat iltaisin sekä viikonloppuisin”.

Linja 6 Suulisniemi – Karhula – Keskusta oli myös merkittävästi elokuussa muutettu linja. Tässä linjassa palataan miltei kokonaan linjalla useamman vuoden voimassa olleeseen aikatauluun.

Muutoksena linjan 6 arki-iltapäivien aikataulu siirtyy viidellä minuutilla aikaisemmaksi, jolla tavoitellaan Keskusta – Karhula -välillä matkustajamäärien tasaisempaa jakautumista linjojen 1 ja 6 kesken.

”Linjan 6 elokuun uudistuksissa asiakaspalautteissa eniten haastaviksi koettiin muutaman tietyn kellonajan lisäksi aikataulun epäsäännöllisyys. Elokuun aikatauluissa lisättyä yhteyttä Suulisniemestä aamukahdeksaksi Karhulaan ei valitettavasti saatu asiakkaiden toiveista huolimatta mahtumaan uuteen aikatauluun”, Partanen toteaa.

Sekä linjojen 6 että 7 syksyn aikataulumuutosten taustalla ollut vuorojen myöhästely nousi kyselyssä jonkin verran esille. Kyseisten linjojen osalta ei kuitenkaan vielä löytynyt riittävän toimivaa ratkaisua, jolla aikataulua olisi saatu sekä väljennettyä että pidettyä asiakkaiden toiveiden mukaan säännöllisenä vuorovälien suhteen.

Länsi-Kotkan suunnan linjojen 12, 13 ja 27 muutamat vuorojen karsimiset elo-syyskuussa liittyivät pääosin linjakokonaisuuden 20/25 – uudistukseen. Nyt nämä vuorot palautuvat takaisin lokakuusta lähtien. Linjalla 13 oli lisäksi viikonloppuöiden klo 03 lähtevän vuoron poistaminen, kyseinen muutos jää voimaan.

”Koivulan suunnan linjalla 8 palataan melko lähelle kevään 2022 aikatauluja, kuitenkin siten, että aikataulussa on pieniä uudistuksia, joilla tavoitellaan koululaisten yhteyksiin pieniä parannuksia”.

Linja 2 eniten eroava aikataulu kevääseen nähden

Linjan 2 uusi aikataulu tulee poikkeamaan selvästi sekä kevään että elo-syyskuun aikataulusta. Samalla myös Sutela – Pernoo välillä kulkevan palvelulinjan P005 aikatauluun tulee uudistuksia, joilla saadaan linjojen 2 ja P005 yhdistelmällä paremmin Kaukola – Pernoo suunnan asukkaita palveleva kokonaisuus.

”Pernoo – Kaukola -suunnan uudistettuun aikatauluun on pyritty yhdistämään sekä kevään että elo-syyskuun aikatauluissa toimivia ratkaisuita etenkin koululaisten ja opiskelijoiden kannalta”, joukkoliikennepäällikkö Partanen perustelee.

”Yksi kyselyssä linjalla 2 haastavimmaksi koetuista oli aamukahdeksaksi keskustaan kulkevien vaihdon tarve Metsolassa. Tämä vaihtotarve on nyt poistettu, ja aamulla on jäljellä kevään tapaan aamun vain ensimmäisen vuoron vaihdollinen yhteys aamuseitsemäksi keskustaan tullessa”.

Keskustaan kello kymmeneksi aamupäivällä saapuvan vuoron osalta Pernoosta ja Jäppilästä on linjalta P005 vaihto Kaukolassa.

Lisäksi samalla on pyritty myös parantamaan Pernooseen asti olevia yhteyksiä, joiden parantamista toivottiin melko paljon jo kevään 2022 kyselyssä.

Parin vuoron osalta mahdollistetaan myös Pihkoon koululta joukkoliikenneyhteydet Jäppilän ja Pernoon suuntaan.

Linjalle 2 tulee arkipäiväaikataulujen muutosten lisäksi myös lauantaille muutoksia. Kellonaikamuutosten lisäksi osa lauantaivuoroista kulkee jatkossa Pernooseen saakka.

Lisäksi joka toinen sunnuntai liikennöivään Parikan ja Laajakosken hautausmaille kulkevaan linjaan 19 tulee aikataulumuutos, lokakuusta lähtien lähtöaika keskustasta on 8:45 ja paluu takaisin Laajakoskelta 10:25 sekä Parikalta 10:35.

Kotkan aikataulumuutoksissa oli myös kytkös Kotka-Pyhtää vuoroissa tehtyyn yhteen muutokseen. Nyt Kotkan paikallisliikenteessä tehdyt muutokset johtavat siihen, että kyseisen yhden aamuvuoron (linja 94 Kotka -Purola) aikataulu palautuu kevään 2022 aikatauluun 3.10. lähtien. Eli lähtöaika Kotkasta tulee olemaan jälkeen 8.05.

Linjan P011 Keskusta – Katariina osalta voimaan jäävät elokuussa tehdyt muutokset, eli Meripuiston lisälenkki sekä lauantaiset uudet vuorot.

Tarkemmat aikataulut kustakin linjasta alkaen 3.10. julkaistaan syyskuun alkupuoliskolla. Nämä aikataulut ovat voimassa 4.6.2023 asti, ja aikatauluista julkaistaan myös uusi painettu aikataulu syyskuun aikana.

Tuota ennen painettujen aikataulujen osalta Kotkassa käytössä ovat juuri julkaistu väliaikainen aikataulu 18.8. – 2.10.2022 aikatauluista, joka toimii parina vanhan, 1.1.-9.8. aikataulun kanssa.

Väliaikaisessa aikataulussa on listattu, minkä linjojen osalta voimassa ovat edelleen kevään aikataulut.