Harrastamisen Suomen malli käynnistyi myös Kotkassa

Julkaistu 29.09.2022

Kotkassa on käynnistynyt harrastamisen Suomen mallin toiminta. Siinä päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.

Suomen mallin harrastusryhmät tarjoavat lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä omalla koululla. Harrastusten ohjaajina toimivat eri lajien ja toimintamuotojen asiantuntijat. Kerhojen ohjaajiksi pyritään samaan paikallisia toimijoita esimerkiksi paikallisista yhdistyksistä, seuroista ja yrityksistä. Harrastustoimintaa järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaille.

Tähän lukuvuoteen on valikoitunut kerhojen teemat valtakunnallisesti tehdyn koululaiskyselyn kotkalaisten lasten ja nuorten vastausten perusteella. Kerhotoiminta käynnistyi ensimmäisillä kouluilla syyskuun viimeisellä viikolla. Lajeina näissä kerhoissa ovat sirkus ja parkour.
Kerhoja on tulossa lukuvuoden edetessä lisää, suunnitelmia eri toimijoiden kanssa tehdään koko ajan enemmän. Tavoitteena on saada mahdollisimman moneen kotkalaiseen peruskouluun mallin mukainen kerho tai kerhoja tämän lukuvuoden aikana.

Tavoitteena rakentaa pysyvä toimintamalli

Suomen mallin käynnistymisvaiheessa on tavoitteena rakentaa oma pysyvä toimintamalli Kotkaan. Toimintamallia suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.
Kotkalaisia seuroja, järjestöjä ja muita harrastusten järjestäjiä on kontaktoitu syyskuun aikana yhteistyöhön. Innokkaita toimijoita on jo löytynyt hienosti. Vielä toki tarvitaan lisää yhteistyöseuroja, järjestöjä ja yrityksiä. Kerhojen vetovastuuta on tarkoituksena jakaa eri toimijoiden kesken eli jokainen toimija voi lähteä mukaan omien resurssien mukaan. Mallissa ajatuksena on, että lapsi tai nuori pääsisi kokeilemaan kerhon aikana erilaisia harrastuksia. Halukkaat toimijat voivat olla yhteydessä projektikoordinaattori Jenna Söyring-Holméniin, jenna.soyring-holmen@kotka.fi, puh. 040 120 8726.

Harrastamisen Suomen malli luo harrastuksen järjestäjille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Lukuvuonna 2022-2023 harrastustoimintaa järjestetään 249 kunnan alueella.