Kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöstä uudelleen

Julkaistu 30.05.2022

Kotkan kaupunginhallitus joutui hyväksymään viime vuoden tilinpäätöksen uudelleen. Hallitus käsitteli asiaa 30.5. ja lähetti uuden version tilinpäätöksestä kaupunginvaltuustoon, joka kokoontuu hyväksymään asiakirjan 13. kesäkuuta.

Uuteen käsittelyyn kaupunginhallituksessa jouduttiin, kun kaupungin talousyksikkö havaitsi tilikauden 2021 sisältävän suoriteperiaatteen vastaisesti vuoden 2020 kustannuksia. Virhe huomattiin, kun talousyksikkö valmisteli Valtiokonttorille tilinpäätöksen palveluluokkakohtaista raportointia, jota käytetään hyvinvointialueiden rahoituslaskelmien pohjana.

Kyseiset kustannukset koskevat kuntayhtymä Kymsoten kunnille läpilaskuttamia ostopalveluita. Kymsoten hallitus on 7.4. käsitellyt ko. kustannuserien korjaukset omassa 2021 tilinpäätöksessään oikaisuna edellisten tilikausien yli- ja alijäämään.

Kaupungin tilinpäätökseen on nyt tehty vastaava oikaisu. Tilikaudelle 2020 kuuluvat menot 954 909,24 euroa on kirjattu tilikaudella 2021 edellisten tilikausien yli- ja alijäämän vähennykseksi. Oikaisu vähentää tilikauden 2021 palveluiden ostojen määrää vastaavalla summalla.

Kymsote on korjannut läpilaskutettavien palveluiden kohdistuksen suoriteperiaatteen mukaiseksi tilikauden 2021 ja 2022 vaihteessa. Kaupungin tilinpäätöksessä 2021 on kirjattu Kymsoten ilmoittamat jaksotetut edelleen laskutukset.

Talousyksikössä suoritetussa tarkastuksessa havaittiin myös, että tilikaudella 2022 laskutetut kustannukset eivät vastanneet Kymsoten jaksotettaviksi ilmoittamiaan kustannuksia. Jaksotettuja kustannuksia sisältyi tilinpäätökseen 2021 yhteensä 1 410 341,56 euroa enemmän, kuin laskutuksen mukaiset kustannukset olivat. Tilikauden 2021 palvelujen ostoja on vähennetty vastaavalla summalla.

Edellä esitettyjen korjausten vaikutus tilikauden 2021 palveluiden ostoihin ja tilikauden ylijäämään on yhteensä 2 365 250,80 euroa.

Kotkan kaupungin toukokuussa korjatun tilikauden tulos ennen varausten muutosta on 5 215 268,64 euroa.

Tuloksen käsittelyn jälkeen kaupungin taseessa on 20 614 438,19 euron ylijäämä.

Alijäämäennuste lähes 12 miljoonaa

Kotkan ennustetaan tekevän tänä vuonna 11,8 miljoonan euron suuruisen alijäämän. Talousarviossa tilikauden alijäämäennuste oli 7,1 miljoonaa.

4,7 miljoonan euron lisäys alijäämäennusteeseen johtuu Kymsoten alijäämän kattamisvelvoitteesta, joka Kotkan osalta on nyt asettunut 12,2 miljoonaan euroon.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat