Kotka 2030 -kaupunkistrategia valtuuston käsittelyyn

Julkaistu 02.05.2022

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli Kotka 2030 -kaupunkistrategian luonnosta kokouksessaan 2.5. ja päätti lähettää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kaupunginhallitus teki luonnokseen muutamia muutoksia.
Hallitus poisti yksimielisesti kokonaan sivun 5 ja korvasi sivuilla 1 ja 6 olevan termin ”tasapainoinen talous” sanoilla ”kestävä talous”.

Lisäksi hallitus lisäsi sivulla 4 olevan Poiju 3:n kohtaan Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen mittariksi ”Työmarkkinatuen kuntaosuus”. Hallitus myös lisäsi sivulla 6 Poiju 3:n kohtaan Työllisyysohjelma vastuuhenkilöksi hyvinvointijohtajan ja sivulla 6 Poiju 3:n kohtaan Digitaalisuus, digitaalisuus- ja kyberturvallisuusohjelma vastuuhenkilöksi kehitysjohtajan. Myös nämä lisäykset tehtiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus myös korvasi Poijussa 3 Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki,  mittarin Päihdekysely – päihteettömien osuus tilastokeskuksesta saatavalla kokonaisalkoholin kulutuksenmäärällä. Tämä muutos tehtiin äänestyksen jälkeen lukemin 7-6.

Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa

Kuntalain mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja. Siinä valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista ja tulevaisuuden suunnasta. Kaupunkistrategiaa auttaa suuntaamaan kaupungin organisaatioiden, palveluiden ja työntekijöiden tekemistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiaa toteutetaan osana kaupungin vastuualueiden ja palveluiden päivittäistä työtä.

Strategia on perusta kaupungin johtamiselle ja se on talouden suunnittelun ja talousarvion lähtökohta. Kaupungin talousarvio laaditaan toteuttamaan kaupunkistrategiaa. Kaupunginvaltuutetut vaikuttavat strategian ja talousarvion kautta kaikkeen, mitä kaupungissa tehdään.

Kaupunkistrategiassa linjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, vahvistetaan kaupungin elinvoimaa vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin, huolehditaan asuin- ja elinympäristöstä sekä kehitetään palveluja ja kaupunkikonsernin toimintaa.

Kaupunkistrategian rakenne ja sisältö

Kotkan kaupunkistrategiapäivityksessä mukaan on otettu missio, joka kertoo kaupungin olemassaolon tarkoituksen.
Kotkan missio 2030 on:

Edistämme Kotka-konsernina kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja yritysten menestymistä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.
Kotka on kansainvälinen meri- ja satamakaupunki, joka on vetovoimainen muuttajille, uusille yrityksille ja matkailijoille.

Kotkan visio säilyy ennallaan. Visio kertoo kaupungin tavoitetilan. Kotka 2030 visio on:

Kotka – väylä uusiin mahdollisuuksiin.

 Kaupunkistrategian arvot reiluus, rohkeus ja rakkaus ja näiden määrittely sekä toimintatavat säilyvät Kotka 2025 -strategian mukaisina:

Reiluus – Tasa-arvoisesti, kestävästi ja kotkalaisella asenteella.

Rohkeus – Innostuen, uskaltaen ja uudistuen.

Rakkaus – Kotiseudusta ja sen ihmisistä välittäen, ilon kautta!

Kotka 2030 -kaupunkistrategian strategiset päämäärät on nimetty poijuiksi.

Poijut ovat tavoitemuotoiluja, jotka edistävät vision saavuttamista ja antavat toiminnalle suuntaa ja rajauksia. Strategian poijut ovat:

  • Oppiva ja yrittävä Kotka – Koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja yrittämisen kaupunki
  • Upean elinympäristön Kotka – Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki
  • Yhteinen Kotka – Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki

Strategiassa on kolme läpileikkaavaa teemaa: tasapainoinen talous, digitaalisuus sekä ilmasto ja luonnon monimuotoisuus.

Liitteenä Kotka 2030 -kaupunkistrategian luonnos

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat