Digitaito- ja digitukikyselyn tulokset

Julkaistu 25.05.2022

Kymenlaakson digitaito- ja digitukikyselyn tulokset on koottu

Kymenlaakson liitto on kehittänyt viime vuodet yhdessä Kymenlaakson kuntien ja Kymsoten kanssa alueella tarjottavaa digitukea. DigiKymenlaakso-hankkeen loppumetreillä, eli 23.2. – 23.3.2022 toteutettiin kysely kuntalaisten digitaidoista ja digituen tarpeista. Vastaukset koottiin kuntakohtaisesti. Kotkasta saatiin eniten vastauksia. Kotkalaisten aktiivisuuden taustalla oli Kotkan digitukiverkostoa koordinoiva palvelusuunnittelija Jaana Feldtin mukaan digitukiverkoston toimijoiden aktiivisuus. Tietoa kyselystä jaettiin ahkerasti ja kotkalaisia innostettiin monin tavoin vastaamaan kyselyyn.

Kyselyyn saatiin Kymenlaaksosta yli 600 vastausta sekä sähköisinä vastauksina, että paperilomakkeilla. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Vastaajien koulutustasossa korostui ammatillinen koulutus sekä alempi- ja ylempi ammattikorkeakoulu. Sosiaalisen median alustoista WhatsApp oli käytetyin, YouTube ja Facebook olivat seuraavaksi käytetyimpiä. Kansallisissa digituen mittauksissa on tullut esille, että kuntalainen kysyy digineuvoa usein omilta läheisiltään. Sama tulos saatiin myös Kymenlaakson kyselyssä. Omia läheisiä autetaan myös eniten digiasioissa.

Verkkopalveluiden toimivuudesta tuli seuraavanlaisia vastauksia: ”Kelan palvelut ovat vaikeita, erityisesti ulkomaalaisille. Usein palveluissa on monta vaihetta ja erikoisia kysymyksiä”.  Vastaajat kertoivat kaipaavansa digitukea mm. wifi-verkkojen ja valokuvien tiimoilta sekä viranomaisasioinnissa. Vastaajat toivoivat, että digitukea tarjoaisi mm. ”kirjasto tai esim. soten tai kunnan palveluissa se palvelua tarjoava yksikkö, joka tuntee omat palvelunsa parhaiten.”

Kotkassa digitaito- ja digitukikyselyn tuloksia hyödynnetään alueen digituen kehittämisessä.

Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Halutessaan vastaajalla oli mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa pääpalkintona oli DNA:n lahjoittama Samsung Galaxy A22 5G. Onnetar suosi Kotkasta G. Nirosta.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Lisätietoja

Kymenlaakson liitto
Katariina Terävä, projektipäällikkö
p. 044-554 9874
katariina.terava@kymenlaakso.fi

Kotkan kaupunki
Jaana Feldt, palvelusuunnittelija
p. 040 640 1763
jaana.feldt@kotka.fi

Lisätietoa Kotkan digituesta löydät täältä: Digituki | Kotkan kaupunki

Tutustu myös Digituki Kotka -Facebook-sivuumme: Digituki Kotka | Facebook