Kotka on saamassa sähkökäyttöisen kirjastoauton

Julkaistu 21.03.2022

Kotkan kaupunki aikoo hankkia kirjastoauton, joka on sähkökäyttöinen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että uuden kirjastoauton käyttövoimaksi valitaan sähkö ja että valtuusto valtuuttaa hyvinvointilautakunnan aloittamaan sähkökäyttöisen kirjastoauton hankintaprosessin.

Lisäksi hallitus esittää valtuustolle korotettavaksi investointivarausta kirjasto-auton hankintaan 350 000 eurolla siten, että vuoden 2023 talousarvioon varataan kirjastoautohankintaa varten 350 000 euron investointimääräraha investoinnin jakaantuessa kahdelle vuodelle, kokonaisvarauksen ollessa yhteensä 800 000 euroa. Lisäksi rahoituksen vaihtoehdoksi otetaan tarkasteltavaksi se, että rahoitus voidaan toteuttaa myös leasing- tai huoltoleasingrahoituksena.

Kaupunginvaltuusto on varannut kaupungin talousarviossa 450 000 € investointimäärärahaa kirjastoauton hankintaa varten vuodelle 2022. Hankintaa on valmisteltu julkaisemalla lokakuussa 2021 alan yrityksille tietopyyntö ja markkinavuoropuhelukutsu hankintailmoitukset.fi -palvelussa.

Markkinavuoropuhelun perusteella ilmeni, että sähkökäyttöinen kirjastoauto on sekä elinkaarensa kokonaiskustannusten että ominaisuuksiensa puolesta kilpailukykyinen vaihtoehto verrattuna polttomoottorikäyttöisiin autoihin.

Sähkökäyttöisille autoille on olemassa useampiakin toimittajia ja teknologia on saavuttanut kypsyyden myös kirjastoautotoiminnan erityispiirteiden osalta. Pohjoismaissa liikennöi tällä hetkellä ainakin kolme sähkökäyttöistä kirjastoautoa, joista yksi Suomessa. Sähkö- ja polttomoottorikäyttöisen auton vähintään noin 15 vuoden elinkaaret eivät poikkea toisistaan.

Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman linjaukset puoltavat vähäpäästöisen kulkuvälineen hankkimista. Sähkökäyttöisen kirjastoauton valmistusprosessi kestää polttomoottorikäyttöistä kauemmin. Hankinta jakautuu kahdelle vuodelle seuraavasti: 450 000 euroa vuonna 2022 ja 350 000 euroa vuodelle 2023. Kustannuksiin sisältyy myös latausinfrastruktuurin toteuttaminen.

Tilinpäätös ja henkilöstökertomus hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2021 (kts. Kotka teki reilun 3 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen – kaupunkikonsernin taloudellinen asema vahvistui edelleen) ja henkilöstökertomuksen, joka on osa tilinpäätöstä.

Henkilöstökertomus on yhteenveto keskeisistä henkilöstöä kuvaavista tunnusluvuista ja henkilöstöön liittyvän toiminnan painopistealueista. Henkilöstökertomukseen on koostettu tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, työpanoksesta, henkilöstömenoista, eläköitymisestä sekä henkilöstön osaamisesta ja kehittämisestä.

Vuoden 2021 lopussa Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen henkilöstömäärä oli yhteensä 2 077 henkilöä (koko vuoden keskiarvo). Vakinaisen henkilöstön määrä oli 1631 (1 634 vuonna 2020) ja määräaikaisen 446 henkilö (387 henkilöä vuonna 2020).

Henkilöstömäärää mitataan myös henkilötyövuosiluvulla (HTV2). HTV2- lukuun eivät sisälly palkattomat poissaolot. Se mittaa työpanosta, josta maksetaan. Vuonna 2021 henkilötyövuosia (HTV2) 1960,8 (kaupunki ja Kympe).

Naisia koko henkilöstöstä oli noin 77 %. Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,3 vuotta. Sairauspoissaolopäivien määrä henkilöä kohden nousivat 1,3 päivällä vuodesta 2020. Vuonna 2021 sairauspoissaolot olivat 18,2 päivää/työntekijä. Vuonna 2020 sairauspoissaolot olivat 16,9 päivää/työntekijä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat edelleen suurin poissaoloja aiheuttava diagnoosiluokka, samoin mielenterveysdiagnoosit.

Vuonna 2020 sattui yhteensä 120 työtapaturmaa (vuonna 2020 93). Näistä 21 sattui työmatkalla ja 98 työpaikalla.

Kotkan kaupungin maksetut palkat vuonna 2021 olivat 65 232 100 euroa (vuonna 2020 maksetut palkat 61 142 484 euroa).

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat