Karhulan uuden paloaseman kaava kaupunginvaltuustoon

Julkaistu 21.02.2022

Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Karhulan paloaseman asemakaavan 0818, joka koskee Kotkan kaupungin osia 32. Helilä, 33. Rauhala ja 47. Otsola.

Asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen laatimisen lähtökohtana on mahdollistaa Karhulan paloaseman rakentaminen sille soveltuvimmaksi katsottuun paikkaan, joksi on päätetty valita Tapiontien varrella, jäähallia vastapäätä oleva kaupungin omistama maa-alue.
Kaavaillun paloaseman ympäristöä tutkitaan myös laajemmin mm. liikenneturvallisuuden, luonnonolosuhteiden sekä liikerakentamisen osalta.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintavarmuus edellyttää kolmea paloasemaa Kotkan ja Haminan alueelle. Kotkansaarella ja Haminassa olevia paloasemia täydentämään tarvitaan kolmas asema, joka samalla korvaa Jylpyn sisäilmaongelmista kärsineen paloasemarakennuksen.

Karhulan ympäristössä soveliaimmaksi osoittautui Kotkan jäähallia vastapäätä oleva rakentamaton kaupungin omistama maa-alue. Tarveselvityksen mukaan uuden paloasemarakennus tarvitsee toimiakseen laajan pihan, harjoitusalueen sekä vähintään kaksi ajoneuvoliittymää katuverkkoon, toinen hälytys- ja toinen ei-kiireellistä ajoa sekä asiakasliikennettä varten. Lisäksi tarvitaan Etelä-Kymenlaaksosta nykyisin puuttuva tarkoituksenmukainen helikopterin laskeutumispaikka.

Asemakaava mahdollistaa uuden paloasemarakennuksen sekä sitä ympäröivien tukitoimien rakentaminen valittuun paikkaan Kotkan Rauhalan kaupunginosaan. Asemakaava ja asemakaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävänä 11.6 – 9.7.2021. Luonnosvaiheen aikana saatu palaute oli pääosin teknisluonteista.

Ehdotuksena asemakaava ja asemakaavamuutos olivat nähtävänä 1.10.- 1.11.2021. Ehdotusvaiheen kuulemisesta annettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus.

Kaavaehdotusta muutettiin saadun palautteen pohjalta. Luonnon monimuotoisuuden säilymisedellytyksiä parannettiin merkitsemällä arvokkaat luontoarvokohteet luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo) -merkinnällä.

Samalla paloaseman tontin pohjoisreunan pysäköintialuetta supistettiin niin, että paloaseman tontilla sijaitsevat luo-merkinnällä merkityt iäkkäät haapapuut säilyvät.

Aluevaltuustolle mahdollisuus kokoontua kaupungintalossa

Kaupunginhallitus päätti myös, että Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto voi tarvittaessa käyttää Kotkan kaupungintalon valtuustosalia kokoustilanaan 1.3.2022 -31.5.2025 välisenä aikana, edellyttäen, että kokoustila on vapaana kaupungin muusta käytöstä.

Valtuustosalin käytön ohella aluevaltuusto voi käyttää myös muita vapaana olevia kokoushuoneita.

Valtuustosalin ja kokoushuoneiden käyttö on maksutonta arkisin klo 8-16 ja arkisin klo 16 jälkeen tapahtuvasta käytöstä peritään vuokraa 150 euroa (alv 0 %), joka oikeuttaa kolmen tunnin kokoustilojen käyttöön. Lisätunneista peritään 40 euroa/alkava tunti (alv 0 %).

Kaupunginhallitus pidättää oikeuden hinnoitella käytön tarvittaessa uudelleen.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat