Kotka-Pyhtään alueella on siirrytty veteraanityössä perinneaikaan

Julkaistu 17.01.2022

Veteraanityössä siirryttiin perinneaikaan, kun Kotkassa perustettiin 15.1. Kotka-Kymi-Pyhtään perinneosasto.

Kotkan seurakuntakeskuksessa järjestetyssä kahdessa tilaisuudessa Kotka-Pyhtään alueen veteraani-, maanpuolustus- ja reserviläisjärjestön 14 edustajaa sekä Kotkan ja Pyhtään nuorisovaltuustojen edustajat allekirjoittivat perinneosaston perustamiskirjan.
Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta sekä Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakunnat olivat jo aikaisemmin ilmaisseet sitoutumisensa perinneosaston tehtäviin ja toimintaan.

Kotka-Kymi-Pyhtään perinneosasto hoitaa ja vaalii sotien 1939-1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja ja koordinoi näihin liittyvää paikallista perinnetyötä osana 16.10.2021 Haminan Wanhassa Veteraanissa perustettua Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistys ry:tä.

Kuluvan vuoden aikana lakkautettavilta Kotkan ja Karhulan-Kymin sotaveteraaniyhdistyksiltä periytyvänä tehtävänä perinneyhdistys ja perinneosasto edistävät ja valvovat sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja ja toimeentuloa.

Kuluva vuosi 2022 tulee olemaan Perinneosaston organisoitumisen ja toiminnan käynnistämisen vuosi. Keskeistä on tehdä perinneyhdistys ja perinneosasto tutuksi Kotkan-Pyhtään alueella ja tunnistaa seutukunnan veteraani-, maanpuolustus- ja reserviläisyhdistysten nykyisen toiminnan eri muodot ja yhteisen tekemisen mahdollisuudet.

Perustamiskokouksen jälkeen järjestetyssä järjestäytymiskokouksessa vasta valittu johtokunta otti tavoitteekseen järjestää perinneosaston perustamisjuhla vielä kuluvan vuoden aikana.

Toiminnan yhtenä mottona on: Sotien 1939–1945 uhraukset muistetaan ja sotasukupolven arvot Suomen kansan tarinassa säilytetään ja niitä vaalitaan vapaan sekä vauraan Suomen perustana.