Kymenlaaksolaisten kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa selvitetään

Julkaistu 03.11.2021

Minkälaisia asioita kertoisit kotiseudustasi? Miten kulttuuriperintö toimii kotiseutusi voimavarana? Minkälaisiin kulttuuriperintöön liittyviin tapahtumiin tai työmuotoihin sinä osallistuisit?

Kymenlaakson asukkaiden kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa ja toiveita selvitetään Kulttuuriperintö kotiseudun voimavaraksi! -kyselyllä. Kymenlaakson museon toteuttamaan kyselyyn voi vastata osoitteessa www.merikeskusvellamo.fi vuoden 2021 loppuun asti.

Alueellisena vastuumuseona Kymenlaakson museo haluaa mahdollistaa ja tukea alueen kulttuuriperintötyötä, esimerkiksi paikallisesti toteuttavia näyttelyitä, luentoja, tarinakahviloita, perinteenkeruuta tai perinnetyöpajoja. Museo haluaa olla mukana kehittämässä toimintaa, joka lähtee alueen tarpeista ja lisää yhteisöllisyyttä. Ideointiin toivotaankin alueiden yhteisöjen ja asukkaiden ajatuksia.

Nettikyselyllä selvitetään maakunnasta nousevia toiveita, joiden pohjalta museo tuottaa yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa innostavia palveluja. Kymenlaakson museon toiminta kattaa koko maakunnan, ja museon henkilökunnan osaaminen on kaikkien maakunnan asukkaiden käytettävissä. Museo haluaakin saattaa kulttuuriperintöaineistot ja -palvelut saavutettaviksi kaikille kymenlaaksolaisille.

Vastaamalla kyselyyn autat museota ymmärtämään paremmin maakunnan asukkaiden kiinnostuksen kohteita ja kehittämään mielenkiintoisia alueellisia museopalveluita. Kerro meille ajatuksiasi ja ideoitasi, jotta voimme yhdessä tehdä kotiseutusi kulttuuriperintöä tunnetuksi ja nostaa se asuinalueesi voimavaraksi.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan vapaalippuja Merikeskus Vellamoon.

Muistathan myös Kerro meille! -hankkeen kyselyn, jossa kerätään talteen Kymenlaakson teollisuusmuistoja! Kysely on avoinna osoitteessa www.kerromeille.net marraskuun loppuun asti.