Kotkan tulosennuste 5 miljoonaa euroa alijäämäinen

Julkaistu 22.11.2021

Kotkan kaupungin tämän vuoden tuloksen ennustetaan lokakuun lopun tilanteen perusteella jäävän 5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Talousarviossa tilikauden ylijäämä oli 0,1 miljoonaa euroa.

Kotkan kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan tilikauden 2021 lopussa 10,8 miljoonaa euroa, jossa on huomioitu Hamina-Kotka sataman Svop-palautusten kirjausten muutos 4,4 miljoonaa euroa. Tilikauden 2021 alussa kumulatiivinen ylijäämä oli 11,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus merkitsi tulosennusteen tiedoksi kokouksessaan 22.11.

Kotkan taloutta rasittaa tänä vuonna eniten sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten menojen ylittyminen alkuperäisistä suunnitelmista.
Alun perin vuoden 2021 palvelusopimuksen mukainen arvio Kotkan maksuosuudesta oli 214,2 miljoonaa euroa.
Kymsote on omassa ennusteessaan syyskuussa arvioinut Kotkan maksuosuudeksi sopimuksen mukaisiin palveluihin 233,9 miljoonaa euroa. Johtuen maksuosuuden kasvusta on hyvinvointilautakunnalle esitetty lisämäärärahan hakemista käyttösuunnitelman 2021 varaukseen 18,4 miljoonaa euroa.

Verotuloja Kotka on saamassa odotettua enemmän. Lokakuun ennusteessa verotuloja arvioidaan kertyvän koko vuonna yhteensä 233,9 miljoonaa euroa, mikä on 7,2 miljoonaa alkuperäistä talousarviota enemmän. Talousarvioon on kirjattu verotuloja yhteensä 226,7 miljoonaa euroa. Verotuloarvio perustuu Kuntaliiton syyskuun verokehikkoon sekä jo tilitettyihin verotulokertymiin.

Myyntivoittojen määrä oli tammi-lokakuussa 4,6 miljoonaa euroa. Toteuma sisältää viime vuodelta siirtyneen satamayhtiön kanssa tehdyn kaupan myyntivoiton 2,3 miljoonaa euroa, joka ei ole mukana tämän vuoden talousarviossa. Talousarviossa myyntivoittojen määrä on 2 miljoonaa. Tilikauden myyntivoittojen ja tappioiden ennustetaan päätyvän 4,6 miljoonaan euroon.

Valtionosuuksien ennustetaan olevan suunnilleen talousarvion mukainen eli 126 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa https://www.kotka.fi/kotkan-kaupunki/paatoksenteko/