Sami Virtanen aloittaa kuntalaisten ja sidosryhmien tapaamiset

Julkaistu 18.08.2021

Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen aloittaa syyskuusta alkaen käytännön, jossa hän varaa kalenteriinsa vähintään viisi tuntia viikossa aikaa kuntalaisten, kunnan yritysten ja muiden sidosryhmien tapaamisiin. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu pitää sopivin tavoin yhteyttä kaupungin asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

”Odotan innolla suoria tapaamisia. Toivon pystyväni lisäämään vuoropuhelua kuntalaisten ja kaupunginhallituksen välillä. Näen tapaamiset mahdollisuutena toteuttaa kaupunkistrategiamme mukaista osallisuuden lisäämisen tavoitetta”, Virtanen kertoo.

Kotkan kaupungin osallisuuden strategisena tavoitteena on mm. vilkas ja avoin vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken. Palvelulupauksena on lisätä vuoropuhelua eri osapuolten välillä, kuten päätöksentekijöiden, henkilöstön, asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tapaamisten antina Virtanen odottaa saavani palautetta kaupungin eri toiminnoista tai ajatuksia niiden kehittämisestä.
”Avaan myös mielelläni päätöksenteon taustoja ja päätösten perusteluita tai käyn keskusteluja päätöksentekoon tulossa olevista asioista.”

Tapaamisajan voi varata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sami.virtanen (at) kotka.fi. Tapaamiset voidaan järjestää koronaturvallisuus huomioiden kaupungintalolla tai etäkokouksena verkon välityksellä.