Vuorenrinteen kaatopaikka, hiekoitushiekka ja kadulta takaisin kerätyt hiekat (ID #276)

Julkaistu 21.04.2021

EI JATKOON

Kerrostalojen Vuorenrinne 19 edessä, välittömässä läheisyydessä erilaista haittaa aiheuttava huoltoyhtiön ylläpitämä kaatopaikka, josta päivittäin selkeää, välitöntä haittaa alueen ihmisille. Kyseinen alue ilmeisesti kaupungin aluetta. Kyseessä olevalla alueella havaittu pitkäaikaisesti/vuosia jatkuvasti isokokoinen roskalava, jota täyttävät päivittäin erilaisilla traktoreilla erilaisia roskia ja roskahiekkaa ym. kuljettaen. Alueella lisäksi huoltoyhtiön toimesta useita suurikokoisia hiekkakasoja, joissa mm. saastunutta hiekkaa, jota keräilty useilta alueen pihoilta pois keväisin talvisen hiekoituksen jäljiltä. Lisäksi alueella valtavia suuria hiekkakasoja, joita tuotu siihen useita kuorma-auton lavallisia pitkin talvea ja kevättä ilmeisesti alueen hiekoituksesta varten.

Tuolla alueella jo ennestään kerääntynyt erinäisiä vierekkäisiä valtavia hiekkakasoja, mutta ollut havaittavissa että niitä ei hyödynnetä, vaan tuolle kyseiselle alueelle tuotu jatkuvasti useita kuorma-auton laivallista uutta hiekoitushiekkaa tilalle, näin ollen kyseiset valtavat hiekkakasassa vain suurenevat suurenemistaan. Ulkopuolisen havainnoitsijan silmin tuota kyseistä hiekoitushiekkaa tuotu useita kuorma-auton lavallisia aivan liikaa/turhaan. Havaittavissa ulkopuolisen silmin myös, että ko. alueella jo ennestään tarkoitukseen tuotua hiekkaa ei milloinkaan käytetä pois, vaan sitä säilytetään siinä kuin pohjana ja koko ajan tuodaan useita lavoja lisää.

Alueella liikkujan silmin on havaittavissa asuintalojen välittömässä läheisyydessä toistuvaa jatkuvaa roska- ja hiekoitushuoltoa. Alueella kulkevat useita kertoja päivässä erilaiset traktorit isoine roskakauhoineen kuljettamassa lähialueiden roskia ja hiekkaa ym. Ne aiheuttavat melua ja traktoreiden varoitusäänien jatkuvaa piipitystä heidän tyhjentäessään isoja roskakauhojaan ja kolistellessaan kova äänisesti isoa roskakauhaa sen ison roskalavan seinämiin. Tämä aiheuttaa päivittäistä meluhaittaa ja vaatii varovaisuutta alueella liikkuvilta ihmisiltä.

Monenlaista haittaa aiheuttaa lisäksi roskalavan jatkuva säilytys ja sen tiheä vaihto-operaatio ison kuorma-auton avulla. Lisäksi, että traktorit päivittäin jatkuvasti tuovat lähialueen roskat, ne myös aiheuttavat jatkuvaa liikennettä ja melua hakiessaan lisää hiekoitushiekkaa. Alueella on havaittavissa kroonisesti mitä erilaisempia suurikokoisia kasoja, joissa mm. jonkinlaista haketta, multaa, hiekkaa ja saastunutta hiekkaa, jota keräilty ilmeisesti lähialueiden pihoilta. Viime syksynä havaittu erittäin pahalta haiseva massiivinen hakekasa aivan kerrostalon välittömässä läheisyydessä, välimatkaa vain sen verran, että siitä mahtui juuri ja juuri autolla ajamaan.

Kyseinen toiminta ja massiiviset korkeat hiekkakasat ym. aiheuttavat ollessaan liian lähellä ihmisiä ja asutusta erittäin voimakasta vastenmielisyyttä ja epäviihtyvyyttä sekä jatkuvaa ympärivuorokautista hiekan ja maanpölyn haittaa. Massiiviset hakekasat aiheuttavat myös epämiellyttävää jatkuvaa hajuhaittaa. Maanpöly ja hiekka lentävät kaiken aikaa jatkuvasti korkeista massiivisista kasoista ympäriinsä, etenkin kun alueella Kotkassa lähes joka päivä voimakkaasti tuulee ja tuolloin on selkeästi silminkin havaittavissa tummat paksut hiekka- ja pölypilvet, jotka noista kasoista kaiken aikaa lähtevät liikkeelle. Yhtään epäilemättä siitä on haittaa myös hengitykselle. Edellä mainittujen haittojen lisäksi tuosta kaatopaikan pidosta asuntojen välittömässä läheisyydessä on myös suurta haittaa visuaalisesti. Se lisää suuressa määrin alueen epäviihtyvyyttä ja vähentää alueen arvoa. Alueella on lisäksi paljon päivittäistä huoltoajoa/isojen roskäsäkkien tyhjentämistä kyseiselle isolle roskalavalle ym.

Ehdotus olisi siirtää tuo kyseinen roskalava roskakatoksen viereen, jolloin tuo päivittäin jatkuva roskaliikenne olisi keskitetty yhteen paikkaan alueella ja jatkuvasti häiritsevä roskaliikenne saataisiin keskitettyä yhdelle alueelle. Se lisäisi myös alueen liikkumisturvallisuutta. Lisäksi ehdotan järkevämpää hiekan käyttöä: että käytettäisiin loppuun jo ennestään paikalla olevat resurssit/hiekat, eikä koko ajan tilata ja tuoda lisää tarpeetonta, lopulta käyttämättä jäävää, hiekkaa. Lisää suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta, ymmärrystä siitä, mikä lopputulema tekemisellä on. Ehdotan tuon kyseisen kaatopaikan massiivisine isoine jätehiekkakasoineen ja hiekoitushiekkakasoineen siirtämistä pois alueelle, jossa ei ole asumista lähietäisyydellä. Ehdotan tuon kaatopaikan pois siirtämisen jälkeen kyseisen alueen luonnollista ennalleen palauttamista, ehkä parantamalla kyseistä maa-aluetta ja lähialueiden puuston maaperää tuomalla hiukan uutta hyvää multaa, jolloin luonnollinen kasvu pääsee paremmin elpymään. Kyseinen alue alueen ihmisten normaalikäyttöön ja välttämättömään kulkuun, kuten kotiin, kouluun, töihin ja harrastuksiin ym. On todella ahdistavaa ja masentavaa kävellä päivittäin töihin kaatopaikan lävitse ja palata taas saman kaatopaikan luokse palatessaan töistä kotiin ym.

Kyseisellä alueella sen kaatopaikan läpi kulkee myös huoltotie, jota esim. huoltoyhtiön autot ja poliisit käyttävät eri tilanteissa. Alueen läheisyydessä on myös esim. Karhuvuorikoti ja on havaittavissa, että sieltä ulkoillessaan käyttävät kyseistä huoltotietä. Siinä liikkuu myös mm. pyörätuolilla henkilöitä ja lastenvaunuja kuljettavia henkilöitä, lapsia pyörineen ja ilman, aikuisia pyörineen ja ilman sekä paljon koirien ulkoiluttajia. Jos tuo kyseinen kaatopaikka siirretään tuosta kokonaan pois, niin se rikastuttaisi paljon alueen ihmisten elämää, lisäisi liikkuvuutta ja harrastusten pariin lähtemistä , kanssakäymistä eri ihmisten kanssa sekä lisäisi tämän kyseisen alueen arvostusta huomattavasti. Kyseisen kaatopaikan vieressä on myös urheilutalo ja hiljattain vanhan koulun tilalle rakennettu uusi koulu sekä kirjasto. Noin 5min. kävelymatkan päässä on S-market, joten alueen normaalille ja virkistyskäytölle on suurta tarvetta. Urheilutalolla vierailee yleensä normioloissa myös paljon ihmisiä muualta, ja kun tämä kyseinen kaatopaikka on myös kyseisen urheilutalon välittömässä läheisyydessä, niin sekin on seikka, joka kannustaa kyseisen ruman ja haittaavan, epäviihtyisyyttä aiheuttavan, turvattomuutta lisäävän kaatopaikan siirtämistä pois kokonaan kyseiseltä alueelta, suurta monipuolista haittaa aiheuttamasta.

Alueen asukkaat ym. ovat jo vuosia joutuneet kärsimään kaatopaikan moninaisista haitoista, turvattomuudesta ja aliarvostuksesta. Se on asettanut alueen ihmiset eriarvoiseen asemaan. Se aiheuttaa myös jatkuvaa suurta mielipahaa ja turhautumista, kun asiaan/tilanteeseen ei ole mahdollista kohentavasti/parantavasti itse mitenkään vaikuttaa. Toivon, että kyseinen hyvin tärkeä/vaikuttava/merkittävä tilanne huomioidaan ja valitaan ideaksi, joka saa rahoituksen ja kyseinen alue palautetaan luonnolliseen tilaan parantaen, kohentaen ja siistien alueen ihmisten, sekä myös vierailevien henkilöiden, jokapäiväiseen hyötykäyttöön ja virkistykseen. Jos mahdollista, alueelle voisi lisätä jonkun pensaan ja puun joita Suomen luonnossa muutenkin jo on. Alueella kaatopaikan reunamilla on joitakin vanhoja suuria katajia, niiden tilaa ja ympäristöä toivoisin kohennettavan. Lähimaasto on osin myös kalliosta ja sammaleista, sammaleiden tilaa voisi kohentaa, lisätä. Puiden alla maassa kasvaa jonkinlaisia pieniä varpuja, jos mahdollista niiden tilaa voisi kohentaa.

Toivoisin, että yhtään ainutta puuta ei kaadettaisi, vaan annetaan niiden olla ja kasvaa. Puille voisi tietysti lisätä multaa, sen kyseisen OSBUN mukaan. Mutta kaikkein tärkein erittäin toivottu tapahtuma/muutos on että KAATOPAIKKA USEINE KORKEINE JA MASSIIVISINE HIEKKAKASOINEEN JA ROSKALAVOINEEN VIEDÄÄN POIS JA KYSEINEN VUORENRINTEEN KAATOPAIKKA TOIMINTA LOPETETAAN VÄLITTÖMÄSTI KOKONAAN. Jos kokonaistilanteen ymmärrystä ja tahtoa on, niin asian vieminen eteenpäin ei liene kohtuuttoman haastava. Kyse on ymmärryksestä, tahdosta, merkityksistä ja seuraamuksista. Paitsi että sillä on suuri merkitys alueen ihmisille, myös alueen arvo ja kiinnostus lisääntyvät. Tuon hankkeen toteutuminen toisi paljon hyvää ja positiivista aivan välittömästi, mutta myös pitkällä aikavälillä.

IDEAN HYÖDYT

Kts. yllä. Alueen ihmiset saisivat ko. alueen takaisin normaaliin ja virkistyskäyttöön. Alueen arvostus kohdentuisi välittömästi ja pitkällä aikavälillä.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Hankkeen toteutus jää OSBUN viranhaltijoiden päätettäväksi. Uskon,että jos tahtoa on, niin yhteistyökumppaneita kyllä löytyy.

IDEAN JÄTTI: Pirjo Vesala

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun tms. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Tämän idean ei tarvitse edetä osallistuvassa budjetoinnissa, sillä se kuuluu normaaliin toimintaan. Selvitämme, kenen maalla tässä toimitaan ja onko siihen olemassa lupa. Asia ei kuitenkaan kuulu osallistavan budjetoinnin ideaksi, vaan on normaaleja yleisiä asioita, joita ei tässä yhteydessä käsitellä.