Vilkas maaliskuu satamassa

Julkaistu 12.04.2021

Maaliskuussa HaminaKotka sataman kautta laivattiin yhteensä 1 320 155 tonnia
tavaraa. Tammi-maaliskuussa sataman kautta kulki 3 827 476 tonnia tavaraa.
Helmikuun lukuja tiedottaessaan HaminaKotka Satama Oy ilmoitti
erheellisesti liikenteen olevan enää 1,8 % miinuksella. Kyseessä
oli järjestelmävirhe, jossa ei huomioitu edellisvuoden karkauspäivää. Tammi-helmikuun korjattu liikennemäärämiinus oli 5,9 prosenttia. Tammi-maaliskuun jälkeen luku on enää 2,3 % miinuksella.

Tammi-maaliskuussa vienti väheni 6,0 prosenttia. Suurin tiputus tuli luokassa
muu tavara (-86,1 %), joka oli viime vuoden alkupuolella vielä lähinnä kaasuputkiprojektiin
liittyviä tuotteita. Niin ikään nestebulk väheni 30,3 prosenttia. Kappaletavara laski
6,3 prosenttia. Kasvussa sen sijaan olivat sellu (+37,8 %), paperi (+26,6 %),
puutavara (+12,0 %) ja kuivabulk (+8,7 %)

Tuonti kasvoi 11,8 prosenttia. Eniten nousua oli raakapuun kuljetuksissa (+38,2 %),
kappaletavarassa (+8,6 %) ja nestebulkissa (+4,4 %). Tuonnissa vähenivät
kuivabulk (-9,8 %) ja muu tavara (-8,0 %).

Transito laski tarkastelujaksolla 10,4 prosenttia. Konttien käsittely kasvoi
21,0 prosentilla.

Liikennekehityksen odotetaan pysyvän lähikuukausina suotuisana.