Pihkoon päiväkodin pihan leikkialueen uudistaminen (ID #127)

Julkaistu 01.04.2021

EI JATKOON

Pihkoon päiväkodin pihan leikkialueen uudistaminen niin, että uudistettaisiin kaikki leikkivälineet uudistetaan ja samalla myös maisemoitaisiin aluetta.

IDEAN HYÖDYT

Koska Pihkoon päiväkodin piha toimii myös päiväkotitoiminnan ulkopuolella alueen yhteisön virkistysalueena, lisäisi se alueen viihtyvyyttä ja mukavuutta.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

LAPPSET yhtiö?

IDEAN JÄTTI: Maiju Larkiola

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Ideaa ei voida toteuttaa, koska sen kustannukset ylittävät osallistuvalle budjetoinnille varatun määrärahan (15 000 euroa/alue). Leikkipaikkoja ja ulkoliikuntapaikkoja ehdotettiin paljon ja saimme sitä kautta arvokasta tietoa kaupunkilaisten toiveista. Nämä toteutetaan kuitenkin suunnitelmallisesti huomioiden alueen kokonaispalvelut suhteutettuna alueen asukasmäärään. Tämän tyyppisissä palveluissa on myös paljon ylläpitokustannuksia, jotka tulee huomioida myös näiden rakentamispäätösten yhteydessä ja siksi päätökset vaativat laaja-alaista tarkastelua.