Koronarokoteinfossa 19.3. kysytyt kysymykset ja vastaukset

Julkaistu 01.04.2021

Kymsote-kuntayhtymä ja Kotkan kaupunki järjestivät 19. maaliskuuta kaikille kotkalaisille koronarokoteinfon. Tilaisuus esitettiin Kotkan kaupungin YouTube-kanavalla (tallenne on katsottavissa vielä huomisen perjantain 2.4.2021 ajan) ja kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä. Kymsotelle esitetyt kysymykset ja vastaukset löytyvät koottuina alla.

Kotkan kaupungin YouTube-kanava

Linkki rokoteinfon tiedotteeseen.

Kysymykset ja vastaukset

K: Miksi Kymsote ei lainkaan huomioi ikäryhmässä 70–75-vuotiaita, joilla on vakava sairaus esimerkiksi: Uniapnea, II -tyypin diabetes ja astma. Minulla sattuu olemaan nuo kaikki ja monta muutakin sairautta, joiden ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa koronan kanssa. Tiedän useita alueita, joilla nämä sairaudet on otettu huomioon rokotusaikoja annettaessa.
V: Kaikki yli 70-vuotiaat kuuluvat jo pelkästään ikänsä puolesta koronavirustaudin riskiryhmään, heidän kohdallaan sairauksilla tai diagnooseilla ei ole vaikutusta rokotusjärjestykseen. Heidät rokotetaan oman ikäryhmänsä mukaisessa järjestyksessä. Tämä noudattaa THL:n kansallista rokotusjärjestystä.

K: Kuuluunko ryhmään 2: 18–69-v, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila, kun minä sairastan nyt lievää myastenia graavista? (hermolihasliitossairaus). Onko siis nyt lievä sairaus hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila? Jos kuulun tähän ryhmään, milloin rokotukset alkavat?
V: THL on julkaissut verkkosivuillaan luettelon, jossa on kerrottu tarkemmin kriteerit kunkin ryhmän kohdalla. Mikäli et ole varma, kuulutko sairautesi tai tilasi vuoksi tähän riskiryhmään, varmista asia sinua hoitavalta taholta tai omalta terveysasemaltasi. Arvio on, että ryhmän ”vakavalle taudille alttiit 18–69-vuotiaat” rokotukset alkavat huhtikuussa.

K: Milloin ja erityisesti miten (sähköisesti vai puhelimitse) rokoteajan voi varata 61-vuotias vaikeaa uniapneaa sairastava henkilö?
V: Tällä hetkellä ajanvarauksia voivat tehdä 70 vuotta täyttäneet. Sairauden puolesta 2. riskityhmään kuuluvat mm.: 18–69-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila. Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, joilla on diagnosoitu keskivaikea tai vaikea uniapneatauti. Henkilöllä on keskivaikea uniapnea, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 15. Vaikea uniapnea henkilöllä on, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 30. Arvio on, että ryhmän ”vakavalle taudille alttiit 18–69 -vuotiaat” rokotukset alkavat huhtikuussa. Ajanvarauksen voit tehdä sähköisen asioinnin kautta tai puhelimitse. Ohjeet ajanvaraukseen: Korona.kymsote.fi/ajanvaraus-rokotukseen Sieltä voit myös seurata, milloin oman ryhmäsi ajanvaraus avautuu.

K: Pitääkö olla täyttänyt 75 vuotta, kun rokote annetaan 75–79 -vuotiaille? Vai riittääkö, että täyttää tänä vuonna 75 vuotta?
V: Kymsoten ja monen muunkin alueen käyttämä ajanvarausjärjestelmä edellyttää, että on täyttänyt rokotuksen ikärajan, kun ajanvarausta tehdään.

K: Täytän tämän vuoden heinäkuussa 70, kysyisin, kuulunko 70–v. -rokotusryhmään?
V: Rokotusten ajanvarausjärjestelmän takia pitää olla 70 vuotta täyttänyt, kun aikaa varataan.

K: Miten määritellään rokotusikä, syntymäpäivän vai syntymävuoden mukaan? Helsingissä on käytössä syntymävuosi, miten Kotkassa? Tarkennukseksi, Helsingissä 70 vuotiaiksi luetaan kaikki vuonna 1951 syntyneet.
V: Henkilön tulee olla esimerkiksi 75 tai 70 vuotta täyttänyt sinä päivänä, kun hän varaa rokotusaikaa. Ajanvarausjärjestelmien ikärajavaatimus vaihtelee alueittain.

K: Julkisen terveydenhuolloin henkilökuntaa on rokotettu jo, mutta milloin rokotetaan yksityisen puolen terveydenhuollon ammattikuntaa? Esim. Omassa yrityksestäni työskentelevät ovat riskiryhmäläisten kanssa päivittäin tekemisissä sekä käymme myös palvelutaloissa ja vanhainkodeissa vastaanotoilla.
V: Julkisen terveydenhuollon ja yksityisen puolen koronarokotuksissa noudatetaan samaa THL:n rokotusjärjestystä. Ensimmäisenä rokotettavien ryhmän ”Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat” tarkempi rokotusjärjestys on luettavissa Kymsoten verkkosivulta. Käytännössä rokotukset voivat mennä eri toimijoilla ja yksiköillä hieman eri tahdissa, mutta tämä on yhteinen rokotusjärjestys.

K: Minulla on diagnosoitu rintasyövän esiaste. Leikkauksessa rintani poistettiin kokonaan. Kontrollit ovat olleet puhtaat. Lääkärin mukaan minulla pitäisi aloittaa kolesterolilääkitys (korkea kolesteroli ja sepelvaltimotauti sukurasitteina). Kuulunko näillä perusteella mihinkään riskiryhmään? Ikäni on 58 v.
V: Tarkat kriteerit eri sairauksien vaikutuksesta riskiin löytyvät THL:n verkkosivulta. Mikäli et ole varma, kuulutko sairautesi tai tilasi vuoksi riskiryhmään, varmista asia sinua hoitavalta taholta tai omalta terveysasemaltasi.

K: Rokotuskeskustelussa puhutaan riskiryhmistä ja työikäisistä. Entä me 65–69-vuotiaat seniorit, jotka huolehdimme usein vanhemmistamme ja lastenlapsistamme. Miten nyt esillä oleva mahdollinen rokotusjärjestyksen muuttaminen vaikuttaisi meidän ikäryhmälle rokotusajankohtaan?
V:  Toistaiseksi rokotusjärjestyksessä noudatetaan alkuperäistä Valtioneuvoston asetusta ja THL:n ohjeistusta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että 65–69 -vuotiaille tulisi ikään ja esimerkiksi vanhempien tai lastenlasten hoitoon liittyviä kriteereitä. Poikkeuksena ovat ikääntyneiden omaishoitajat, joille tarjotaan rokotusta samaan aikaan ikääntyneen rokotusvuoron kanssa.

K:  Miten maahanmuuttajien tiedotus on hoidettu Kotkassa? Oman työni kautta olen huomannut, ettei tietoa esim. oireisen lapsen testauksesta ole. Onko kaksoiskansalaisten omaehtoinen karanteeni toiminut Kotkassa?
V:  Kymsoten koronatiedotukseen keskittyneestä verkkosivustosta Korona.kymsote.fi/koronarokotukset on myös kieliversiot venäjä ja englanti. Sivustolla on myös Kymenlaakson alueelliset korona-ohjeistukset ladattavina PDF-tiedostoina kieliversioina somalia, tigrinia, dari, arabia. Näitä olemme tehneet yhteistyössä alueen eri maahanmuuttajapalveluiden kanssa, jotka ovat myös jakaneet materiaaleja. Kaksoiskansalaisen omaehtoisen karanteenin onnistumiseen liittyen ei ole tilastoja, mutta Vaalimaan rajan ylittäneiden suhtautuminen omaehtoiseen karanteeniin ja koronatestaukseen on muuttunut koko ajan varsin myönteiseen suuntaan.

K: Haluaisin tietää, miksi Kymsoten alueella lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvat ihmisen on laitettu vielä ikäjärjestykseen rokotevuorossa?
Samasta aiheesta: Riskiryhmään kuuluva nuorempi voi olla aivan yhtä sairas tai sairaampi kuin vanhempi ja nuoremman on vielä käytävä töissä joten riski sairastua koroaan on vielä paljon suurempi. Muissa sairaanhoitopiireissä ei ole rajattua ikäjärjestystä.
V: Kymsotessa aloitettiin sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvien rokotukset tilanteessa, jossa tarjolla oli rokotevalmistetta, joka soveltui vain alle 70-vuotiaille. Koska rokotetta on kuitenkin ollut saatavilla vain pieniä määriä kerrallaan, on päädytty tarjoamaan sitä pienille ryhmille kerrallaan, tässä tapauksessa ryhmät on muodostettu ikäjärjestyksessä. Muutenkin rokotukset annetaan rokotteiden rajoitetun määrän takia järjestyksessä ikääntyneistä nuorempiin.

K: Minkä vuoksi alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset rokotetaan Astra Zenecan rokotteella, vaikka se on heikkotehoisempi kuin Pfizerin rokote eikä suojaa etelä-afrikkalaiselta herkästi tarttuvalta ja vakavalta muunnokselta?
V: Kymsotessa aloitettiin sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvien rokotukset Astra Zenecalla tilanteessa, jolloin ko. rokotevalmistetta soveltui vain alle 70-vuotiaille. Ikääntyneille annettiin siksi toista valmistetta ja alle 70-vuotiaille Astra Zenecaa. Tällä hetkellä AstraZenacaa annetaan yli 65-vuotiaille – käytännössä lähinnä vain 70 vuotta täyttäneille, koska tätä nuoremmat eivät ole vielä rokotusvuorossa. Uudet tutkimustulokset AstraZeneca rokotteesta osoittavat, että rokote on yhtä tehokas kuin mRNA-rokotteet. Teho vakavaa tautia vastaan on lähes 100 %. Rokotteiden soveltuvuuden suhteen noudatamme valtakunnallisia ohjeita, ja haluamme antaa rokotteet mahdollisimman tehokkaasti sitä mukaa, kun ne saadaan Kymenlaaksoon.

K: Milloin yli 70 vuotiaat saa koronarokotteen Kymsotella? Kehitysvamma-alan työntekijät (ja suuri osa asiakkaita) on kyllä rokotettu, onko tämä THL:n virallisen rokotusjärjestyksen mukaista?
V: 70 vuotta täyttäneitä rokotetaan parhaillaan. Kehitysvammaisia ja alan työntekijöitä on rokotettu silloin, kun on kyseessä tehostetun palveluasumisen asukas tai työntekijä.

K: Milloin rokotetaan 78 vuotias vakavaa astmaa sairastava henkilö?
V: Kaikkien 70 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien ajanvaraukset ovat auki ja rokotukset käynnissä.

K: Saako yli 70-vuotiaan rokotettavan puoliso, joka on yli 65-vuotias samaan aikaan rokotteen puolisonsa kanssa?
V: Ainoastaan 70 vuotta täyttäneet saavat tällä hetkellä (maaliskuu 2021) rokotuksia, eivät heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat nuoremmat puolisot. Poikkeuksena ovat 70 vuotta täyttäneiden omaishoitajat, jotka ovat rokotusvuorossa samaan aikaan.

K: Mieheni on 77-vuotias ja saanee rokotteen seuraavassa ryppäässä. Olen itse 74 v.(täytän 75 huhtikuussa), olen siis perheenjäsenenä saamassa rokotteen samanaikaisesti.
Meillä molemmilla on pankkitunnukset ajanvarauksen tekemiseen netissä. Ohjeiden mukaan minun pitäisi varata aika puhelimitse… Miksi? olenhan kuitenkin oikeutettu saamaan rokotteen samaan aikaan mieheni kanssa.
V: Nyt kaikki 70 vuotta täyttäneet voivat varata ajan rokotukseen. Molemmat voitte varata ajan myös sähköisen asioinnin kautta. Ajan voi varata sähköisen ajanvarauksen kautta vain yhdelle tunnistetulle henkilölle kerrallaan. Ts. samalla kirjautumiskerralla ei voi varata kahta aikaa vaan molempien pitää tehdä ajanvaraus erikseen. Tämän vuoksi sähköisesti aikaa varatessa ei voi varata automaattisesti kahta peräkkäistä aikaa, joten joku muu voi ehtiä varata ajan siinä välissä. Käytännössä erikseen tehdyt sähköiset ajanvarauksetkin saa todennäköisesti osumaan ainakin suunnilleen samoihin aikoihin.

K: Milloin aletaan rokottaa riskiryhmä 2. työikäisiä?
V: Arvio on, että ryhmän ”vakavalle taudille alttiit 18–69-vuotiaat” rokotukset alkavat huhtikuussa.

K: Milloin tulee perusterveiden 63–70 vuotiaiden vuoro saada koronarokote? Alustava arvio riittää. Ilmoitetaanko rokoteajasta henkilökohtaisesti vai yleisesti?
V: Arvio on, että ikääntyneiden ja sairaudelliseeen riskiryhmään kuuluvien jälkeen muun väestön rokotukset alkavat keväällä, kun yli 70-vuotiaat ja terveydelliset riskiryhmät on rokotettu. Asiasta ei ilmoiteta henkilökohtaisesti esimerkiksi kirjein kuten ikääntyneimpiä. Rokotusten käynnistymisestä uudelle ryhmälle kerrotaan kuitenkin monia kanavia käyttäen Kymsoten omissa kanavissa (verkkosivuilla Korona.kymsote.fi, Kymsoten Facebook ja Twitter, mediatiedotteet) ja eri medioissa.

K: Olen saanut Astra Zeneca ensimmäisen rokotuksen. Toisen piikin saan 31.5. Tästä rokoteaineesta on jatkuvasti pelottavia juttuja. Rokotukset on keskeytetty monessa maassa. Kysymykseni on. Voiko toisen rokotuksen saada jollain muulla kuin Astra Zeneca.
V: Lähtökohta on, että 2. rokoteannos annetaan samalla rokotevalmisteella kuin ensimmäinenkin. Kuitenkin AstraZenecan kohdalla on tullut THL:n linjaamia muutoksia rokotteen käyttöön. Kysymyksestä ei selviä kysyjän ikä. THL on ilmoittanut, että ”Alle 65-vuotiaiden henkilöiden AstraZenecan toisen annoksen antamisesta THL antaa ohjeistusta myöhemmin.”

K: Milloin yli 65-vuotiaat, ei riskiryhmään kuuluvat, saavat rokotteen?
V: Ensin rokotetaan rokotusjärjestyksen mukaisesti ikääntyneet, yli 70-vuotiaat, joiden rokotukset ovat parhaillaan käynnissä. Tämän jälkeen edetään sairautensa tai tilansa vuoksi riskiryhmään kuuluvien rokotuksiin. Arvio on, että riskiryhmäläisten rokotukset käynnistyvät huhtikuussa. Muun väestön kohdalla arvio on, että rokotukset alkavat kesällä.

K:  Elinsiirtopotilaana olen ns. ensimmäisessä riskiryhmässä eli vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus -ryhmässä. THL:n ohjeen mukaan tämä ryhmä kattaa ikävuodet 16–69. Eli useissa sairaanhoitopiireissä ko. ryhmään kuuluvat voivat nyt varata aikoja rokotukseen ja useat ovatkin rokotteen jo saaneet.
Kymsoten alueella tämä on jaettu siten, että nyt rokotetaan ryhmään kuuluvista 65–69-vuotiaat ja ymmärtääkseni tämä on laajennettu nyt alkamaan yli 60-vuotiaista. Huoleni on, että miten kauan joudun vielä odottamaan rokotetta ollessani 50-vuotias.

Lisäksi tietooni on tullut, että yli 60-vuotiaat pääsevät varaamaan ajan rokotukseen sähköisesti. Ohjelma ei estä riskiryhmään kuulumattomien ajanvarausta. Kuinka paljon näitä riskiryhmään kuulumattomia aikoja varataan ja miten se huomioidaan rokotuspaikalla. Jääkö aika käyttämättä vai ohittavatko nämä väärin ajanvaranneet riskiryhmään kuuluvat.
Toivottavasti kuitenkin ihmiset ovat rehellisiä ja eivät tee ennenaikaista varausta.

Miten on mahdollista, että alle 70 v riskiryhmäläinen joka kuuluu 2. riskiryhmään on saanut ajan korona rokotukseen ajanvarausjärjestelmän kautta. Eikö siinä kysytä mikä sairaus on?

V: Ensin rokotetaan rokotusjärjestyksen mukaisesti ikääntyneet, yli 70-vuotiaat, joiden rokotukset ovat parhaillaan käynnissä. Tämän jälkeen edetään sairautensa tai tilansa vuoksi riskiryhmiin kuuluvien rokotuksiin. Arvio on, että riskiryhmäläisten rokotukset käynnistyvät huhtikuussa.

Kymsotessa oli hetken aikaa ajanvaraus ja rokotuksetkin käynnissä sairauden vuoksi 1. riskiryhmään kuuluville ikärajoituksin. Nämä rokotukset keskeytettiin, kun THL antoi uuden linjauksen koskien AstraZenecan käyttöä. Se on nyt käytössä ainoastaan 65 täyttäneiden rokotuksissa.

Sähköisessä ajanvarauksessa on periaatteessa mahdollista varata aika, vaikka ei kuulu sairauden vuoksi riskiryhmään. Järjestelmään on kuitenkin lisätty alun jälkeen tarkemmat tiedot siitä, että oikeus ajanvaraukseen on vain ko. ryhmään kuuluville. Lisäksi rokotuspaikalla voidaan tarkistaa henkilön tiedot potilastietojärjestelmästä. Mikäli henkilöllä ei ole sairaudestaan tietoja Kymsoten potilastietojärjestelmässä, hän voi todistaa riskiryhmään kuulumisen muilla dokumenteilla kuten esimerkiksi Kela-kortin merkinnällä.

K: Riskiryhmiä rokotettaessa, saako samassa taloudessa asuva omainen myös koronarokotteen samalla?
V: Sairauden tai tilan vuoksi riskiryhmään kuuluvien kohdalla oikeus rokotukseen koskee ainoastaan riskiryhmäläistä itseään.

K: Rokotusjärjestyksestä; Tilasin riskiryhmään kuuluvalle 67 v. puolisolleni rokoteajan puhelimitse ja kysyin samalla aikaa itselleni (64 v.), koska minulla on uniapnea ja rytmihäiriöitä. En saanut aikaa, mutta minua kehotettiin seuraamaan netistä rokotetiedotuksia ja varaamaan aika nettiajanvarauksella. Uutisissa kerrottiin, että AstraZ rokotetta on tullut maahan kaksinkertainen määrä. Seuraavana päivänä kokeilin netistä kuinka rokoteajan tilaaminen tapahtuu.

Kirjauduin pankkitunnuksillani rokoteajanvaraukseen ja tarkistin, että tietoni ovat oikein. Järjestelmä ilmoitti että minulla on oikeus saada rokote ja ehdotti aikoja. Varasin ensimmäisen vapaan ajan ja sain sen noin viikon päähän, jolloin sain rokotteen ja seuraavan ajan n. 3 kk päästä. Kerroin tuttavilleni ja jotkut ovat sitä mieltä, että sain rokotteen väärin perustein. Joukko samaa ikäryhmää olevia perusterveitä tuttaviani on saanut rokoteajan joko puhelimitse tai nettiajanvarauksella. Osa taas ei ole saanut. Päättelin rokotetta olevan niin paljon, että se uhkas pilaantua eikä sitä annettu ensin yli 70 v. ja siksi sain rokotteen. Ja jokainen rokotettu edistää laumasuojaa ja siten auttaa muitakin. Kysyn, olenko tietämättäni etuillut ja vienyt jonkun sellaisen ajan, joka olisi sitä kipeimmin tarvinnut.

V: Tämän perusteella nämä sairaudet eivät kuulu sairaudelliseen 1. riskiryhmään. Sähköisessä ajanvarauksessa on periaatteessa mahdollista varata aika, vaikka ei kuulu sairauden vuoksi riskiryhmään. Järjestelmään on kuitenkin lisätty alun jälkeen tarkemmat tiedot siitä, että oikeus ajanvaraukseen on vain ko. ryhmään kuuluville. Lisäksi rokotuspaikalla voidaan tarkistaa henkilön tiedot potilastietojärjestelmästä. Mikäli henkilöllä ei ole sairaudestaan tietoja Kymsoten potilastietojärjestelmässä, hän voi todistaa riskiryhmään kuulumisen muilla dokumenteilla kuten esimerkiksi Kela-kortin merkinnällä.

K: Kotkansaarella kotipalvelun asiakkaana olevaa 98-vuotiasta asiakasta ei vieläkään ole rokotettu vaikka saarella rokotetaan jo voimallisesti 80 vuotiaita. Mistä johtuu kotipalveluasiakkaiden hidas rokottaminen. Kotipalvelusta vai asiakkaan mahdollisesta kieltäytymisestä rokottamiseen. Kotipalvelu ei ole osannut asiaan vastata.
V: Säännöllisen kotihoidon asiakkaista suurin osa on jo rokotettu. Kotiin tapahtuva rokottaminen on hidasta ja perustuu aina asiakkaan omaan tahtoon ja vapaaehtoisuuteen ottaa rokote.

K: Miksi Kotkan rokotuspiste on ahdettu ahtaisiin epäkäytännöllisiin tiloihin, joissa on liikaa väkeä, eikä 2 metrin etäisyyksiä pystytä säilyttämään. Kaikilla huoneessa olevilla ei ole aina edes maskeja. Yksityisyyden suojasta ei ole tietoakaan. Eikö tosiaankaan saarelta löytynyt parempaa paikkaa kuin tämä onneton tila, jossa virus myös levinnee.
V: Kotkan rokotuspisteen tilat vastaavat turvallisuus- ja hygieniamäärityksiä. Rokotettavien määrän kasvaessa on otettu käyttöön myös suurempi rokotustila. Maskinkäyttöä suositellaan vahvasti, mutta sitä ei voida vaatia asiakkailta.

K: Miksi koronarokotuksissa ei ole käytetty samaa kaavaa, kuin influenssarokotuksissa?
V: Koronarokotukset ovat huomattavasti vaikeammat järjestää kuin kausi-influenssarokotukset. Rokotevalmisteiden säilyttämisessä, kuljettamisessa ja valmiiksi saattamisessa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta, koska rokotevalmisteeseen liittyy paljon vaatimuksia. Käytössä on myös useita rokotevalmisteita, joita ei voi turvallisuussyistä rokottaa samoissa paikoissa samoina päivinä.

Koronarokotuksia annetaan myös huomattavasti laajemmalle joukolle kuin kausi-influenssarokotuksia ja tämän hetken rokotevalmisteilla vaaditaan kaksi rokotusannosta. Tämä tarkoittaa Kymenlaaksossa noin 150 000 rokotettavaa ja 300 000 rokotusta. Rokotukset annetaan epidemiatilanteessa, jossa ei voi järjestää joukkorokotuksia siten, että paikalla on paljon väkeä ja rokotuksia annettaisiin ns. liukuhihnalta nopeassa tahdissa. Rokotuspaikoilla on huolehdittava kaikista epidemiatilanteen vaatimista turvaohjeista.

K: Miksi riskiryhmiin kuuluvia asukkaita ei ole rokotettu, jotka ovat työelämässä, esim. elinsiirron saaneet?
V: Ensin rokotetaan rokotusjärjestyksen mukaisesti ikääntyneet, yli 70-vuotiaat, joiden rokotukset ovat parhaillaan käynnissä. Tämän jälkeen edetään sairautensa tai tilansa vuoksi riskiryhmään kuuluvien rokotuksiin. Arvio on, että riskiryhmäläisten rokotukset käynnistyvät huhtikuussa. Muun väestön kohdalla arvio on, että rokotukset alkavat kesällä.

K: THL:n sivuilla on tarkennus liittyen ”Vaikea krooninen keuhkosairaus”. Siinä mainitaan … ”lisäksi ryhmään kuuluvat astmaatikot, jotka ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana kortisteroidilääkettä suun kautta tabletteina. Nämä vaikeahoitoista astmaa sairastavat rokotetaan riskiryhmässä1. Astmaan suun kautta otettavaa lääkitystä voi pitää merkkinä taudin huonosta hoitotasapainosta”. Ymmärtääkseni nyt varataan aikoja myös tähän riskiryhmään kuuluville yli 60-vuotiaille. Tiedustelin asiaa koronarokotuksien ajanvarauksesta, josta sanottiin, että kaikki astmaatikot kuuluvat riskiryhmään 2. Olenko ymmärtänyt THL:n ohjeistuksen väärin vai onko Kymenlaaksossa tästä poikkeava linja?
V: Tarkat kriteerit eri sairauksien vaikutuksesta riskiin löytyvät THL:n verkkosivulta. Mikäli et ole varma, kuulutko sairautesi tai tilasi vuoksi riskiryhmään, varmista asia sinua hoitavalta taholta tai omalta terveysasemaltasi.

K: Olen 74 vuotias, sairastan astmaa ja lisäksi minulla on sydänvika. Milloin voin varata ajan rokotukseen / milloin olisi minun vuoroni rokotusohjelmassa?
V: Kaikki 70 vuotta täyttäneet voivat nyt varata ajan ja koronarokotukset ovat käynnissä.