Jäätelökioskeja Sibeliuksenpuistoon

Julkaistu 18.03.2021
Karttaote kioskien sijainneista.

Kotkan kaupunki vuokraa Kotkansaarella Sibeliuksenpuistossa kaksi jäätelönmyyntipaikkaa, joista ensimmäinen paikka sijaitsee Mariankadun ja Kaivokadun risteyksessä ja toinen paikka Kirkkokadun ja Ruotsinsalmenkadun risteyksessä. Paikat on esitetty oheisessa kartassa.

Paikat vuokrataan kolmeksi kesäkaudeksi vuosina 2021-2023.

Myyntiaika on 1.4.-30.9. Ensimmäisen kesänä myyntiaika alkaa heti kilpailutuksen päätyttyä ja kun vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Paikkojen vähimmäisvuokra on 1250€/ kesäkausi. Ensimmäisenä vuotena kausivuokrasta peritään 80% myyntikauden supistumisen vuoksi.

Jokainen yrittäjä tai hakija voi hakea vain yhtä paikkaa, hakemuksessa on esitettävä kumpaa myyntipaikka tarjous koskee eli Kioski 1 vai Kioski 2.

Korkeimman hyväksyttävän tarjouksen tehnyt saa myyntipaikan. Vertailuhintana käytetään kolmen vuoden kesäkauden yhteenlaskettujen vuokrien hintaa. Mikäli useampi hakija on tarjonnut saman vertailuhinnan, myyntipaikka arvotaan suurimman hinnan tarjonneiden kesken.

Vuokraaja sitoutuu harjoittamaan jäätelönmyyntitoimintaa vuokrasopimuksessa mainitulla paikalla jokaisena kolmena kesäkautena. Vuokrasopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan lupaa.

Vuokraajan tulee sopia sähköverkkoon liittymisestä Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa, hankittava kioski ja haettava tarvittavat elintarvikelain mukaiset ja mahdolliset muut luvat. Kioski ei tarvitse lupaa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Vuokraajan tulee huolehtia kioskialueen siisteydestä ja jätehuollosta sekä poistaa kioski myyntipaikalta viimeistään viikon kuluessa myyntikauden loppumisesta.

Tarjous pyydetään jättämään 5.4.2021 mennessä Kotkan kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo@kotka.fi  tai Kotkan kaupungin kirjaamo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Tarjous tulee varustaa merkinnällä ’Sibeliuksenpuiston jäätelökioski’.