Kotkan yrittäjäpalkinto Juhani Haavisto Oy:lle

Julkaistu 19.11.2020

Tilauskonepaja Juhani Haavisto Oy saa Kotkan kaupungin tämän vuotisen yrittäjäpalkinnon.

Tänä vuonna yrittäjäpalkinnon saajan valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota toimintaansa aktiivisesti kehittävään yritykseen, joka on investoinut uuteen teknologiaan, viennin kehittämiseen ja kasvuun.
Juhani Haavisto Oy on kasvattanut liiketoimintaansa vuoden 2010 noin kahden miljoonan liikevaihdosta nykyiseen noin 13,5 miljoonaan euroon.

Palkinnon myöntäneen Kotkan kaupunginhallituksen mielestä palkinnon saaja on esimerkki yrityksestä, joka on aktiivisesti kehittänyt tilauskonepajatoimintaa ja siihen liittyviä palveluita. Yrityksen investoinnit ovat kohdistuneet uusiin toimitiloihin Mussalossa, jossa se työllistää noin 70 henkeä.

Juhani Haavisto Oy on vuonna 1987 toimintansa aloittanut tilauskonepaja. Viimeisten vuosien aikana yritys on tehnyt erittäin mittavia investointeja, joissa korkean teknologian koneet ja järjestelmät ovat keskeisiä.

Digitaaliset työkalut, tuotannon automaatioratkaisut ja robotisaatio ovat mahdollistaneet töiden kotiuttamisen jopa Kiinasta Suomeen. Yritys on saanut vientiä kehitettyä, suora vienti muodostaa nyt noin 10 % liikevaihdosta Investoinneilla yritys on vahvistanut kilpailukykyään ja katsoo pitkälle tulevaisuuteen.

Palkittavat ovat esimerkillisiä kotkalaisia yrittäjiä

Yrittäjäpalkinnon sääntöjen mukaan kaupunginhallitus jakaa palkinnon vuosittain. Yrittäjäpalkinnon jakamisen tarkoituksena on palkita ja tuoda esille esimerkillisiä kotkalaisia yrittäjyyteen liittyviä tekoja, nostaa yritystoiminnan arvostusta kaupungissa ja yhteiskunnassa ja osoittaa, minkälainen keskeinen rooli yrittäjillä on kaupungin hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittymisessä.

Kotkan kaupungin yrittäjäpalkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.

Palkinnon saajan tulee olla vaikuttanut merkittävästi ja myönteisesti Kotkan kaupungin vetovoimaan ja/tai kehitykseen esimerkiksi huomattavana työllistäjänä, palvelutason kehittäjänä, elinkeinorakenteen monipuolistajana tai muulla näihin verrattavalla tavalla.

Palkinnon saajia valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  • yrityksen toiminta-ajatus ja tuote- tai palveluideat
  • toiminnan, tuotteiden tai palveluiden kehittely
  • yrityksen vakaa kehittyminen viimeisten vuosien aikana
  • yrityksen suora ja välillinen merkitys sekä hyvä maine työllistäjänä
  • yrityksen omistajan /omistajien ja henkilöstön välinen hyvä yhteistyö
  • yrityksen vaikutus ympäristöön ja yrityksen ilmastovaikutukset

Yritystoiminnan taloudellista menestystä arvioitaessa huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin asioihin: liikevaihdon kehitys, vakavaraisuus ja/tai yrityksen taloudellinen merkitys kaupungille.

Yrittäjäpalkinnon saajaksi valittavan tulee olla henkilönä tai yhteisönä arvostettu ja esimerkillinen.

Palkinto voidaan myöntää, mikäli teko tai toiminta on tapahtunut Kotkan kaupungin alueella tai toimintaa johdetaan Kotkasta. Mikäli teko tai toiminta on tapahtunut muualla, tulee seuraavien ehtojen täyttyä:

  • yrityksen tai henkilön kotipaikan tulee olla Kotka
  • teon tulee olla erityisen merkittävällä tavalla hyödyksi Kotkalle.

Ainoastaan tällä edellytyksellä voidaan palkita muu kuin kotkalaisen henkilön tai yhteisön Kotkan ulkopuolella suorittama teko.

Vuoden 2020 yrittäjäpalkinto luovutettiin Juhani Haavisto Oy:lle Kotkan kaupungin yrittäjille järjestämässä tilaisuudessa kaupungintalolla 19.11.

Kaupungin yrittäjäpalkinnon ovat aikaisemmin saaneet:

1987 Onni Vilkas Oy

1988 Extor Oy

1989 Ravintola Raakku

1990 Härköset Oy

1991 Partio-Yhtiöt, Vaasanmylly Oy

1992 Lasivuorimaa Ky, Steveco Oy

1993 –

1994 Kotkan Maansiirto Oy

1995 Kymdata Ky

1996 V. Jyrkilä Oy, Osuuskauppa Ympyrä

1997 Oy Transitocontrol Ltd

1998 Esko Piispa Ky

1999 Insinööritoimisto Rantek Oy, Sunila Oy

2000 Muotitalo Maud, M. ja K. Pekkanen Ay

2001 Produal Oy

2002 Laitila Arkkitehdit Oy

2003 Jukka Saastamoinen Oy / Säästötalo Robinhood

2004 Kotka Power Tech Oy, Kotka Power Service Oy

2005 Sky Mirror Oy

2006 Kristina Cruises Oy

2007 Karhulan Liikkeenharjoittajat ry

2008 Santalomat Oy

2009 Peili-ja Lasiliike Salomaa & K:nit

2010 Insinööritoimisto Ylimäki & Tinkanen Oy

2011 Konekotka Ky

2012 Finex Oy

2013 Insinööritoimisto Sukellus-Kotka Oy

2014 Tanssikoulu Mikko ja Katri Vikman

2015 Sulzer Pumps Finland Oy

2016 Lukitustekniikka-STY Oy

2017 Markku Hämäläinen, Kotkamills Oy

2018 Leistin leipomo

2019 Kotkan Saaret Oy