Osassa Kymsoten toimipisteistä kesäsulkuja

Julkaistu 15.06.2020

Osa Kymsoten toimipisteistä on kesän aikana suljettu tai toimipisteet palvelevat supistetuin palveluin.
Linkistä https://www.kymsote.fi/kesa pääsee Kymsoten sivulle, johon on koottu ne Kymsoten palvelut, joihin kesäsulut vaikuttavat. Tietoja päivitetään vielä kesäkuussa.

Kymsoten koronavirusepidemiasta johtuvat toiminnan muutokset on ilmoitettu Kymsoten koronavirussivustolla osoitteessa korona.kymsote.fi.